Mektory är Tallinns tekniska universitets innovations- och företagscentrum.

Estländska universitet driver digital utveckling

Utland Estland är ledande på digital teknik och exporterar sina e-tjänster världen över. Vid Tallinns tekniska universitet samlas studenter och företag för att testa nya mobilappar. Men om de estniska studenterna får ta del av teknikens möjligheter beror till stor del på lärarens intresse.

Daniel Sävborg, professor i skandinavistik.

Krigarkungen som spred bildning i Estland

Utland Sveriges näst äldsta universitet ligger i staden Tartu i södra Estland. Här bygger Daniel Sävborg upp forskningsverksamheten, fördjupar sig i fornnordiska sagor och firar Gustav II Adolf.

Huvudbyggnad Universitat de Barcelona

Forskarflykt från Spanien i krisens kölvatten

Utland Spanska universitet dräneras på kunskap när forskarna söker sig utomlands och inte hittar möjligheter att återvända. De som är kvar i Spanien jobbar under allt sämre villkor. Sker inte en vändning snart blir den ekonomiska krisens skada på forskning och utbildning svår att reparera.

Tillbaka i Spanien mot alla odds

Utland Efter fem år i Sverige lyckades Sergi Aranda återvända till Barcelona och ett av de forskningscentrum som lämnats relativt orörda i den ekonomiska krisen. Men han har kollegor runt om i världen som inte hittar något att återvända till i Spanien.

Postdok: Utomlands eller inte?

Karriär En postdokperiod utomlands väger tungt i konkurrensen om forskningspengar, kanske tyngre än någonsin. Men om det ska ske samtidigt som det är dags att bilda familj kan det bli övermäktigt komplicerat att ge sig iväg.
Emma Larsson tog med sig familjen till Holland, Robert Fredriksson har stannat hela sin karriär i Uppsala och Kristina Glimelius åkte till USA redan på 1970-talet, innan folk knappt visste vad postdok var.

En lång resa

Porträtt Hon är född i Uganda, har växt upp i Botswana, Swaziland och Sydafrika, läst en master i Linköping, doktorerat i Luleå och är nu lektor vid Karlstads universitet. – Inget har egentligen varit planerat. Jag tror man får ut mycket mer av livet om man är öppen för vad framtiden kan ge,säger Caroline Wamala.

Universitet i världens största flyktingläger

Utland I en halvöken mitt på ekvatorn i nordöstra Kenya ligger vad som länge har kallats världens största flyktingläger, Dadaab. Ett tillfälligt hem för 356 000 människor som nu har fått ett universitet.