Startbild-Maputo

Att bygga en forskningsnation 

Utland Moçambique är ett av världens fattigaste länder och Sidas näst största biståndsmottagare. I snart 40 år har det svenska biståndet stöttat forskning och högre utbildning här. Just nu pågår ett stort program med masterstudenter, doktorander och fyra nya masterutbildningar.