Hallå där Staffan Bergström…

Undervisning ... professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet, som i 20 år ordnat sommarkurser på sin gård i Rute på Gotland, i lokalpressen kallat ”Universitetet i Rute”.


Från kris till livslångt lärande

Mångfald När flyktingkrisen nådde Sverige förra hösten väckte den ett stort engagemang på lärosätena. Initiativ för att göra högskolan mer tillgänglig för nyanlända har kommit från alla möjliga håll. Nu försöker högskolevärlden ta vara på erfarenheterna för att långsiktigt möta behoven i en globaliserad och kunskapsintensiv värld.


Analys av inlärning kan förnya pedagogiken

Undervisning Att analysera data från utbildningssituationer, learning analytics, är ett nytt vetenskapligt fält som ännu är i ett embryostadium. Men i den lilla skalan är det redan användbart för att utvärdera kurser.


Tydliga strategier saknas för framtida lärandemiljöer

Arbetsmiljö Lärosätenas miljöer är en kritisk framtidsfråga för lärandet. Det menar Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. – Våra lokaler är i dag alltför ofta ett hinder för den bästa tänkbara pedagogiken, anser Anders Fällström, ordförande i Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer.Hon satsar på webb-tv och skapar dialog om pedagogik

Undervisning Klara Bolander Laksov och hennes kollegor har startat Pedagogeeks, ett webb-tv-progam om högskolepedagogik. – Det är viktigt att skapa en kultur som gynnar lärandet, där kollegor för en dialog med varandra, säger hon.


Båtburen adjunkt lever på spel

Porträtt Marcus Toftedahls två stora intressen är dataspelsutveckling och att köra motorbåt. I båda fall är hans nya hemstad Skövde perfekt. Som adjunkt i medier, estetik, berättande, MEB, och doktorand på institutionen för informationsteknologi, bidrar han stolt till att sätta dataspelsutbildningarna i Skövde på världskartan. Under resans gång har han dessutom upptäckt Skövde som båtstad.


Svenska högskolekurser i syriska flyktingläger

Utland Under hösten kan syriska studenter i två olika flyktingläger läsa programmering på distans tack vare ett samarbete med Göteborgs universitet. Till årsskiftet planeras även en kurs i globala studier.