Forskare sprider klimatkunskap med ett spel och en app

Samverkan David Andersson, postdok vid Göteborgs universitet, har utvecklat ett kortspel där deltagarna får lära sig hur olika val i vardagen påverkar klimatet och en app där man kan räkna ut sitt klimatavtryck.

Moocar är mindre öppna men fortsatt viktiga

Utbildning Från helt öppna gratiskurser på nätet, till kurser med olika grad av betalningskrav. Moocarna i världen har förändrats, men kan fortfarande spela en viktig roll för lärosäten och lärolystna.

Engelska allt vanligare som undervisningsspråk

Undervisning Nästan en tredjedel av alla kurser vid universitet och högskolor ges i dag på engelska. Det är en ökning med drygt 53 procent bara på fem år. Det visar unika siffror som Universitetsläraren tagit del av.

Mats Ericson, SULF:s ordförande

Demokrati och vetenskaplig sanning gav anslag till kongressen

Kongress SULF:s medlemmar har en särskild uppgift i samhället. Det betonade förbundets ordförande i sitt inledningstal på temat för årets SULF-kongress, ”kritisk kraft”. Också övriga inledningstalare spann på temat värnande av demokrati och vetenskaplig sanning.

Akademiskt lärarskap klättrar högre på agendan

Utbildning När Sveriges största konferens om högskole­pedagogiskt utvecklingsarbete hölls i okto­ber stod det akademiska lärarskapet i fokus. SULF har växlat upp sitt politiska arbete i frågan och flera pågående utredningar kan bidra till att höja under­visningens status.

Tomt klassrum

Kvalitetsmiljoner har inte givit mer lärarledd tid

Kvalitet Varför ökar inte den lärarledda tiden i högskolan trots regelbunden ökning av resurser? Beror det på hur nya resurser används eller på att urholkningen gör det omöjligt att ”komma ifatt”?

Levipriset till SULF:s ordförande Mats Ericson

SULF SULF:s ordförande Mats Ericson har tilldelats årets Levipris, som är Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris. Levipriset instiftades 2004 för att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet. Mats Ericsson är professor vid KTH och får priset för sitt sätt att skapa entusiasm för och undervisa kring arbetsmiljö för teknologerna.