Studenter utanför Lunds universitet

Strid om lärares upphovsrätt rasar vid Lunds universitet

Villkor Vid Lunds universitet pågår en strid om lärosätet har rätt att använda en lärares undervisningsmaterial.
– Universitet är ute efter att flytta gränsen för arbetsgivarens rätt att utnyttja upphovsrättsligt skyddat material, säger SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström.Birgittes hjärta klappar för studenterna

Porträtt I höstas fick hon ett kvitto på studenternas kärlek när hon tog emot det pedagogiska priset. Och känslorna är besvarade; säger någon att studenterna var bättre förr, då ser hon rött. Birgitte Christiansen, adjunkt vid Högskolan Väst, är läraren som undervisar med humor och aldrig slutar vara nyfiken.
Hallå där Staffan Bergström…

Undervisning ... professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet, som i 20 år ordnat sommarkurser på sin gård i Rute på Gotland, i lokalpressen kallat ”Universitetet i Rute”.


Från kris till livslångt lärande

Mångfald När flyktingkrisen nådde Sverige förra hösten väckte den ett stort engagemang på lärosätena. Initiativ för att göra högskolan mer tillgänglig för nyanlända har kommit från alla möjliga håll. Nu försöker högskolevärlden ta vara på erfarenheterna för att långsiktigt möta behoven i en globaliserad och kunskapsintensiv värld.


Analys av inlärning kan förnya pedagogiken

Undervisning Att analysera data från utbildningssituationer, learning analytics, är ett nytt vetenskapligt fält som ännu är i ett embryostadium. Men i den lilla skalan är det redan användbart för att utvärdera kurser.


Tydliga strategier saknas för framtida lärandemiljöer

Arbetsmiljö Lärosätenas miljöer är en kritisk framtidsfråga för lärandet. Det menar Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. – Våra lokaler är i dag alltför ofta ett hinder för den bästa tänkbara pedagogiken, anser Anders Fällström, ordförande i Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer.