DO utreder brister i IT-tillgänglighet

Mångfald Sedan bristande tillgänglighet blev en ny diskrimineringsgrund vid årsskiftet har Diskrimineringsombudsmannen, DO, tagit emot åtta anmälningar mot lärosäten. Ett fall har lett till utredning.

Fackförbund vill säkra hög kvalitet i all utbildning

Kvalitet Låt proffsen vara proffs. Det är ett av budskapen i en nationell utbildningsstrategi som bland annat SULF står bakom. Där uppmanas också staten att ägna sig mindre åt detaljstyrning.

Haikola efterlyser klarspråk om forskningsanknytning

Politik ”Heltidsstudier” och ”forskningsanknytning” är begrepp som inte stämmer med verkligheten. Det konstaterar utredaren Lars Haikola i betänkandet Högre utbildning under tjugo år.

Södra huset, röda gången, Stockholms universitet

Påstådd studentbrist var falskt alarm

Student I augusti rapporterade media att hundratals utbildningar riskerade nedläggning. Orsaken sades vara att det saknades behöriga studenter. Nu visar det sig dock att oron var obefogad.

Sommaruniversitet över gränserna

Undervisning Sommaruniversitet kan stärka internationaliseringen av högskolan. Det visar erfarenheterna från Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet.

Orosmolnen hopas

Krönikor Är högskolan nästa krisbransch efter skolan? Det frågar sig många debattörer.

Forskningstung högskola äventyrar utbildningskvaliteten

Kvalitet Kvinnor i högskolan tjänar mindre än män. Lärosätena har blivit alltmer forskningsinriktade, vilket kan äventyra kvaliteten på utbildningen. Det är högskolesektorns två stora utmaningar hävdade universitetskansler Harriet Wallberg vid presentationen av Universitetskanslersämbetets årsrapport 2015.

Internationell våg av studentprotester

Utrikes Studenter över hela världen protesterar mot kommersialisering av universiteten, nedskärningar, höjda avgifter och otrygga arbetsvillkor för lärarna.

Lång rättsprocess kan vänta för missnöjd student

Artiklar – Juridiskt är det komplicerat, två system står mot varandra. Det säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck om fallet med den amerikanska student som stämt Mälardalens högskola och krävt kursavgiften tillbaka.

Universitetsvärlden alltmer internationell

Student Trenden mot globalisering och ökad internationalisering fortsätter inom hela universitetsvärlden. Däremot sprider sig skepsisen mot moocar. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Göteborgs universitet.