Omställningens effekter på lärosätena en komplex fråga

Undervisning Synen på vad som verkligen förändrats i lärosätenas undervisning i och med pandemin tycks delad. Å ena sidan har erfarenheterna och de potentiella möjligheterna ökat, å andra sidan är det oklart hur stora förändringarna är i praktiken. Det visar Universitetslärarens enkät.

Studenternas förväntningar på flexibilitet har ökat

Utbildning Universitetskanslersämbetet konstaterar att pandemin kan ha förändrat högskolan permanent. Inte minst gäller det undervisningen och den storskaliga omställningen till undervisning på distans under pandemin.

Student i Uppsala varnas efter fusk med ChatGPT

Utbildning Disciplinnämnden vid Uppsala universitet har varnat en student som fuskat med hjälp av ChatGPT. Det är det första kända fallet där en student fällts för att ha använt chatboten, visar Universitetslärarens genomgång.

AI-chatbot jämförs med spökskrivare

Undervisning Diskussionen har gått varm sedan chatboten ChatGPT lanserades. Var och varannan inom högskolesektorn har snart reflekterat över artificiell intelligens. Så när blir det fusk?