Lärosäten kan få mer frihet att anpassa studenturval

Utbildning Meritpoängen och konkurrenskomplettering av betyg avskaffas, högskoleprovet begränsas och lärosätena får större frihet att anpassa urvalet av studenter. Det föreslår Tillträdesutredningen som överlämnades till regeringen 15 mars.


Stora skillnader mellan studenters villkor

Student Studentspegeln 2016 visar på stora skillnader i villkoren för olika studentgrupper.
– Här finns det mycket att gräva vidare i för lärosätena, säger Anette Gröjer vid Universitetskanslersämbetet.


Inget fel när LTU ville påverka examinatorer

Etik Två examinatorer har anmält Luleå tekniska universitet för att ha försökt hota och tvinga dem att godkänna en fuskmisstänkt student. Men UKÄ kom fram till att universitetet inte gjort något fel.


Stipendieansökan

SULF: ”Riv upp avgiftsreformen”

Finansiering 70 procent av antagna betalstudenter börjar aldrig studierna. Rättsosäkerhet vid återbetalning av studieavgifter. Stipendierna räcker inte till.
Det är några av de problem som UKÄ pekar på i en uppmärksammad rapport.
SULF anser att avgiftsreformen ska rivas upp.


Lärarstudenter med låga betyg hoppar av utbildningen

Utbildning Det är studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av lärarutbildningarna.
– Högskolan måste antingen bli bättre på att stötta de här studenterna, eller ställa högre betygskrav för behörighet, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.


Hallå där Carina Carlhed…

Mångfald ... lektor vid Stockholms universitet som presenterade sina forskningsresultat om samhällsklass och studieval vid konferensen Resultatdialog 2016, vid Örebro universitet i slutet av november.


Försenade uppehållstillstånd utestänger utländska studenter

Student Tusentals internationella studenter kunde inte komma till sin terminsstart i höstas på grund av försenade uppehållstillstånd. Det har lett till avhopp, återbetalningskrav och risken att en hel uppdragsutbildning måste ställas in. Frågan har nu nått regeringen.


Analys av inlärning kan förnya pedagogiken

Undervisning Att analysera data från utbildningssituationer, learning analytics, är ett nytt vetenskapligt fält som ännu är i ett embryostadium. Men i den lilla skalan är det redan användbart för att utvärdera kurser.