Migrationsverket larmar om missbruk av studentvisa

Utbildning En rapport från Migrationsverket varnar för missbruk av studentvisa. Lärosäten anses ha incitament att ta emot studenter utan höga krav, för att få in terminsavgifter. Bland lärosäten råder delade meningar om rapporten.

Hot och trakasserier kommer främst från studenter och kollegor

Arbetsmiljö De som utövar hot, trakasserier och våld mot forskare och universitetslärare är ofta studenter eller andra inom lärosätena. Fyra av tio har hotats eller trakasserats någon gång under karriären, och mest utsatta är kvinnor och utlandsfödda. Det visar den första nationella undersökningen i ämnet.

JO kritiserar SLU för brott mot grundlagen

Juridik Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet för brott mot repressalieförbudet. Lärosätet utsatte veterinärstudenten Felicia Hogrell för repressalier efter att hon i två debattartiklar kritiserat metoder för svensk grisslakt. JO slår fast att statliga lärosäten inte får ingripa mot studenter för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.