Integrerade universitet i Europa kan bli verklighet

Utbildning Under hösten väntas EU-kommissionen utlysa medel till följd av idén som Frankrikes president lanserade för ett år sedan: europeiska universitet integrerade över nationsgränserna. Uppsala universitet hoppas ingå i ett av pilotprojekten.

Regeringen förändrar basåret

Utbildning Basåret ska moderniseras och bli mer flexibelt. Det anser regeringen som nyligen fattade beslut om ny förordning om ”behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning”, oftast benämnt ”basåret”.

Är ökad differentiering rätt medicin för högskolan?

Kvalitet Mer differentiering – mindre byråkrati. Förslagen för höjd kvalitet var många på Akademikernas högskolepolitiska forum i Stockholm den 18 april. Men borde vi snarare oroa oss för Sveriges höga nivå av specialisering?

Många studenter hoppar av före examen

Utbildning En mycket stor andel studenter hoppar av sina utbildningar. På vissa program är det bara drygt 20 procent som tar sin examen. Det framgår av UKÄ:s årsrapport som släpps i dag.

Studieavgifter utgör stor andel av lärosätens intäkter

Student Antalet betalande studenter ökar medan antalet anslagsfinansierade studenter minskar svagt. Flera lärosäten får närmare tio procent av utbildningsintäkterna från betalande. Det framgår i en statistisk analys från UKÄ.

Ockupationer och protester vid franska universitet

Utland Polisen har burit ut ockuperande studenter från en rad universitet i Frankrike under våren. Sedan i början av maj deltar också universitetslärare i protesterna mot ett nytt urvalssystem.

Journalistutbildning samarbetar med dagstidning inför valet

Student Hallå där Andreas Mattsson, adjunkt och programansvarig för journalistutbildningen vid Lunds universitet, som inför valet i september inlett ett samarbete med HD-Sydsvenskan där studenterna får arbeta fram material som ska publiceras.

Mälardalens högskola, MDH, Västerås

HD-dom om studieavgift ger konsekvenser för högskolesektorn

Kvalitet Tisdagens dom i Högsta domstolen, som innebär att en amerikansk student vid Mälardalens högskola får tillbaka en del av studieavgiften, kommer att få konsekvenser för sektorn.
– Vi måste formulera informationen till studenter så att det blir klart och tydligt vad som gäller, säger MDH:s förvaltningschef Ann Cederberg.