Hon stöttar journalistutbildning i Rwanda

Samverkan Hallå där, Anki Wood, projektledare på Medieinstituet Fojo vid Linnéuniversitetet, som leder ett medieprojekt vid University of Rwanda finansierat av Sida.

nyanlända på möte i Chalmerska huset i Göteborg.

Pilotprojekt öppnar dörrar för nyanlända forskare

Karriär Personer som nyligen bosatt sig i Sverige och har en påbörjad eller avslutad forskarutbildning har fått ökade chanser till en fortsatt akademisk karriär. Detta genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och fyra lärosäten.

En lustgård för lärdom under ständig utveckling

Forskning Eden Project i Cornwall är grogrund för tusentals växtarter. Här råder också bästa möjliga jordmån för kunskapstillväxt med fokus på människans förhållande till naturen.

Han gör succé på Youtube med sina filmer om kroppen

Undervisning Mer än 730 000 visningar. Det är facit för de drygt 100 pedagogiska filmer om människokroppen som Agne Paulsson, adjunkt vid Högskolan Kristianstad, publicerat på Youtube. Men youtuber vill han inte kalla sig. I alla fall inte riktigt än.

Konst skapar engagemang

Samverkan Teater. Foto. Dans. Serier. När forskning antar andra former kan den väcka intresse hos nya människor. Konsten spelar en allt större roll när forskningskommunikationen utvecklas i Sverige, det menar Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet.

Konst och vetenskap befruktar varandra

Samverkan När forskningen låter sig inspireras av konsten kan nya forskningsfrågor uppstå. Vetenskapen kan också använda sig av konstens förmåga att engagera och driva till handling. Här är exempel på fem lärosäten där konst och vetenskap möts på lika villkor.