Kortfilmer når ut med forskning till unga

Samverkan Rober Lagerström, forskare inom it-säkerhet vid KTH, driver kortfilmsprojektet "A Better Tomorrow" för barn och unga, tillsammans med Sveriges unga akademi och Ladybug Festival.

Oväntat stort intresse för att bilda Europauniversitet

Artiklar 54 europeiska universitetsnätverk har ansökt om att bli EU:s pilotprojekt för mer lång­siktiga samarbeten. Minst nio svenska läro­säten ingår i nätverken. EU-kommissionen har för­dubblat budgeten till 600 miljoner kronor.

Tora Wall

Tora Wall kan historierna om skogens väsen

Porträtt Folkloristen Tora Wall trivs som bäst när hon får berätta om seder och traditioner. Snart disputerar hon på en trollskog i Hälsingland. Avhandlingen kretsar kring väsen, magi, naturen och det förflutna.

Imran Khan

Forskarna behöver allmänheten för att existera

Samverkan Årets Forum för forskningskommunikation kretsade kring olika former av påverkan. Huvudtalaren Imran Khan pläderade för att forskarna måste bry sig om allmänheten, annars bryr den sig inte om forskarna.

Nytt forskningscenter satsar på undervattensteknik

Samverkan Rötterna i Sveriges marina historia och blicken mot framtida utmaningar. Det har Nationellt undervattenstekniskt centrum, NUC, vid Blekinge tekniska högskola, BTH, i Karlskrona. Ett brett nätverk av människor med kunskaper och samarbete mellan akademi, industri och myndigheter är några kännetecken.

Bildningspodden har vuxit till ett digitalt magasin

Samverkan Redaktören för Bildningspodden, Magnus Bremmer, berättar hur den nyligen omvandlades till det digitala bildningsmagasinet Anekdot. Bakom Anekdot står Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien.

FN:s hållbarhetsmål kan ge ökad kraft i arbetet

Forskning Hållbarhetsmålen kan ge inspiration i det dagliga arbetet, och forskare och lärare kan ta sig an dem på olika sätt. Det var slutsatsen på ett seminarium anordnat av SULF och Sveriges unga akademi.

Forskare sprider klimatkunskap med ett spel och en app

Samverkan David Andersson, postdok vid Göteborgs universitet, har utvecklat ett kortspel där deltagarna får lära sig hur olika val i vardagen påverkar klimatet och en app där man kan räkna ut sitt klimatavtryck.

Nu kartläggs Sveriges alla insekter

Samverkan Ayco Tack, lektor i ekologi och evolution vid Stockholms universitet, håller på att kartlägga Sveriges och Madagaskars insekter tillsammans med volontärer och andra forskare.

Nytt forskningsprogram om sexuella trakasserier i akademin

Arbetsmiljö Det finns för lite kunskap om sexuella trakasserier som sker inom akademin. Det menar Karolinska institutet, som på internationella kvinnodagen lanserade ett forsknings- och samarbetsprogram tillsammans med KTH och Malmö universitet.