Högskolan Väst utökar samverkan med kommuner

Samverkan 14 kommuner i Fyrbodal har kommit överens med Högskolan Väst om långsiktig samverkan. Alla pågående samarbeten mellan kommunerna och högskolan kartläggs nu och man identifierar möjliga utvecklingsområden.

Europeiska universitet hjälper flyktingar

Utrikes Universitet och högskolor i hela Europa påverkas av den kraftiga ökningen av antalet flyktingar. Flest initiativ för att bistå akademiska flyktingar verkar finnas i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Hallwylska professuren blir gästprofessur

Forskning Nordiska museet avskaffar den snart hundraåriga Hallwylska professuren som fast tjänst. Men genom ett samarbetsavtal med Stockholms universitet överlever åtminstone varumärket som benämning på en gästprofessur.

Flyktingar tillför nya perspektiv i högskolan

Mångfald Akademin letar efter former för hur nyanländas kompetenser kan tillvaratas för att bidra till arbetsmarknaden. Samtidigt ser man att de tillför högskolan kunskap och perspektiv som ger ett mervärde.

Högskolan Väst öppnar campus för asylsökande

Mångfald Studenter på det internationella magisterprogrammet IT and Management vid Högskolan Väst har öppnat campus för seminarier med asylsökande. Seminarieserien som startade i höstas fortsätter under vårterminen.

Ökade anslag krävs för att hjälpa akademiker på flykt

Samverkan Vid svenska lärosäten finns ett stort engagemang för akademiker på flykt och många enskilda initiativ. Men det räcker inte, det krävs tydliga uppdrag från regeringen, långsiktighet och inte minst ökade anslag till lärosätena. Det anser Patricia Staaf, ordförande i nätverket Include.

Ny modell ska ge ­pengar för samverkan

Finansiering Vinnova har gjort en pilotstudie om hur en del av basanslaget kan fördelas utifrån lärosätenas prestation inom samverkan. Utfallet tyder på att modellen är lyckad, menar projektledaren Maria Landgren.

Plastforskare övertygade ny publik

Samverkan Med sitt interaktiva mini-drama om meningen med forskning om förnybar plast tog Sunil Kumar Ramamoorthy hem årets Forskar Grand Prix.