Olle Häggström, Chalmers

Professor varnar för farlig forskning

Forskning Det finns forskning som kan hota mänsklighetens existens. Därför behöver riskerna tas i beaktande, och vägas mot de potentiella vinsterna. Det hävdar Olle Häggström i boken Here Be Dragons.

Hallå där Jennifer Tydén…

Student ... kommunikatör vid Högskolan i Borås där man börjat använda video- och bildchatten Snapchat för att nå ut till blivande studenter.

Optimisten som ska stoppa zikaviruset

Porträtt Det finns risk för epidemier med zikavirus i Sydeuropa till sommaren. Det säger Umeåforskaren Joacim Rocklöv, som utvecklat en internationellt erkänd modell för att förutsäga utbrott av infektionssjukdomar.

Hilary Sutcliffe

Ansvarsfull forskning ska dämpa brittisk misstro

Forskning I Storbritannien är RRI, Responsible Research and Innovation, ett svar på forskningens problem.
– Den stora grejen är hur man ska få allmänheten att acceptera forskningen, säger Hilary Sutcliffe från tankesmedjan Matter.

Duellen: Anpassar sig universiteten för mycket efter mediernas villkor?

Samverkan Att sprida kunskap populärvetenskapligt kan vara svårt. Att på ett enkelt sätt förklara hur forskningen ska komma till nytta i samhället. Forskningskommunikationen breder ut sig i sociala medier, fungerar det på ett bra sätt? Behöver forskare bli bättre på att stå på sig i kontakt med medierna?

Hallå där Per Carlbring…

Samverkan ... professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, som annonserat på Blocket för att få in spindlar till en studie av spindelfobi.

Högskolan Väst utökar samverkan med kommuner

Samverkan 14 kommuner i Fyrbodal har kommit överens med Högskolan Väst om långsiktig samverkan. Alla pågående samarbeten mellan kommunerna och högskolan kartläggs nu och man identifierar möjliga utvecklingsområden.

Europeiska universitet hjälper flyktingar

Utland Universitet och högskolor i hela Europa påverkas av den kraftiga ökningen av antalet flyktingar. Flest initiativ för att bistå akademiska flyktingar verkar finnas i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Hallwylska professuren blir gästprofessur

Forskning Nordiska museet avskaffar den snart hundraåriga Hallwylska professuren som fast tjänst. Men genom ett samarbetsavtal med Stockholms universitet överlever åtminstone varumärket som benämning på en gästprofessur.

Flyktingar tillför nya perspektiv i högskolan

Mångfald Akademin letar efter former för hur nyanländas kompetenser kan tillvaratas för att bidra till arbetsmarknaden. Samtidigt ser man att de tillför högskolan kunskap och perspektiv som ger ett mervärde.