Motverka faktaresistens med vetenskapligt stöd

Samverkan Belys den korrekta förklaringen i stället för att fokusera på de felaktiga föreställningarna, det är regel nummer ett när det gäller att slå hål på falska myter. Med fokus på felaktigheter riskerar man att befästa myter i stället för att demaskera dem.

Okända doktorander i kommunens tjänst

Samverkan Kommundoktorander kan vara till stor nytta både för akademi och kommuner. Det menar Eva Marie Rigné från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Helene Hellmark Knutsson

Basanslagen kvar på samma nivå till 2020

Politik Analyserna i forskningsproppen är ofta bra, men det finns ett glapp mellan vad som sägs och vad regeringen verkligen tänker göra. Det menar SULF:s chefsutredare Karin Åmossa, som hade velat se mer konkreta åtgärder bland annat i frågan om bättre karriärvägar.

Från kris till livslångt lärande

Mångfald När flyktingkrisen nådde Sverige förra hösten väckte den ett stort engagemang på lärosätena. Initiativ för att göra högskolan mer tillgänglig för nyanlända har kommit från alla möjliga håll. Nu försöker högskolevärlden ta vara på erfarenheterna för att långsiktigt möta behoven i en globaliserad och kunskapsintensiv värld.

Hallå där Ulrika Lundin…

Samverkan … pressekreterare vid Göteborgs universitet, som har undersökt vad som händer efter att ett pressmeddelande om forskning sänts ut från universitet. Alla 239 som under 2015 varit kontaktperson i ett pressmeddelande har tillfrågats, svarsfrekvensen på enkäten är 63 procent.

Från oxfilé till gröt när rektorn representerar

Samverkan Ibland lyx. Ibland nästan påvert. Så kan rektors representation vid lärosätena sammanfattas. Det förekommer fina viner på kvittona, men ibland är det enklare. Som när Luleå tekniska universitet serverar gröt.

Generationsskifte i Sveriges unga akademi

Forskning Sveriges unga akademi har fyllt fem år och tiden har kommit för de 20 ledamöterna som var med från början att kliva av sina poster.
– Det är bra att de sparkar ut oss, säger Annika Pohl, forskarassistent i materialkemi vid Uppsala universitet.