Arkeologilärare överför praktisk kunskap i fält

Undervisning En grupp studenter ligger på knä och skrapar försiktigt bort jord med murslevar. Schaktet de jobbar i är en dryg halvmeter djupt. När Universitetsläraren anländer frilägger studenterna en bit av ett fårkranium.

Pandemin satte fart på europeisk samverkan

Samverkan En underbar möjlighet att utöka sitt kontaktnät och utbyta erfarenheter med andra universitet. Det anser Lisbeth Aggestam, lärare vid Göteborgs universitet om Europauniversiteten.

Här avslöjar forskarna havets dolda hemligheter

Forskning I år inleds FN:s årtionde för havsforskning. Det gör verksamheten vid Tjärnö marina laboratorium extra angelägen, beläget som det är vid Sveriges artrikaste havsområde i norra Bohuslän.

Styrelserna präglas alltmer av det privata näringslivet

Ledarskap Pålästa, konstruktiva kritiker som törs lägga näsan i blöt och samtidigt stötta rektor. Det kan vara den ideala ledamoten i en lärosätesstyrelse, universitetens och högskolornas högsta beslutande organ och förbindelselänk mellan samhällsintressen och akademins särart.