Vem bestämmer villkoren för samverkan?

Samverkan Samverkan har en central plats i regeringens forskningsproposition som lades fram i höstas. Och enligt en ny Vinnova-modell ska en tredjedel av nya basanslag fördelas utifrån samverkan. Men propositionen har mötts av kritik, som till stor del handlar om att politiker inte ska styra forskningen. Forskaren Luca Simeone, som studerat samverkan, säger att ju närmare akademin samarbetar med industrin, desto svårare blir det att vara oberoende. Universitetsläraren har också besökt Chalmers, där samverkan med industrin bland annat har resulterat i eldrivna bussar och biogasanläggningar.


Mittuniversitetet bygger gröna superbatterier

Miljö Snart ska Sundsvalls gatlyktor lysa med hjälp av grön el lagrad i super­kondensatorer som forskare vid Fibre Science and Communication Network, FSCN, tar fram. Här är en plats där samverkan verkligen är påtaglig.


Förändrat medielandskap kan ge kunskapsresistens

Samverkan Nej, vi har inte blivit mer faktaresistenta. Orsaker till att kunskapsresistens blommar ut är i stället våra kognitiva begränsningar i kombination med ett förändrat medielandskap. Det framkom vid ett seminarium anordnat av Institutet för framtidsstudier och Vetenskapsrådet.
36 lärosäten bildar plattform för samverkan

Samverkan En kollegial plattform för dialog kring samverkan. Så beskrivs Kloss-Net, det nätverk som konstituerades den 8 mars och som består av representanter för 35 svenska lärosäten samt Åbo Akademi.
Motverka faktaresistens med vetenskapligt stöd

Samverkan Belys den korrekta förklaringen i stället för att fokusera på de felaktiga föreställningarna, det är regel nummer ett när det gäller att slå hål på falska myter. Med fokus på felaktigheter riskerar man att befästa myter i stället för att demaskera dem.


Okända doktorander i kommunens tjänst

Samverkan Kommundoktorander kan vara till stor nytta både för akademi och kommuner. Det menar Eva Marie Rigné från Sveriges kommuner och landsting, SKL.