Struten välkomnas av SULF

Politik Samlat anslag för forskning och högre utbildning. Mer pengar direkt till lärosätena, mindre till forskningsråden. Stärkt lagskydd för akademisk frihet och för lärarnas rätt till forskning i tjänsten. Det är några av de förslag i Styr- och resursutredningens slutbetänkande, Struten, som får tummen upp av SULF.

”Finansieringssystemet – robust i en turbulent tid”

Finansiering Mellan 2007 och 2017 har Sverige, till skillnad från andra länder, fortsatt satsa på universitet och högskolor och då framför allt på forskning. Högskolan har därmed blivit mer forskningsinriktad och de statliga anslagen till forskning kanaliseras i större utsträckning via forskningsråden, konstaterar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Nya ministern orutinerad i högskolefrågor

Politik Matilda Ernkrans (S) har i dag presenterats som ansvarigt statsråd för högre utbildning och forskning. Därmed får sektorn ännu en gång en minister utan regeringserfarenhet, skriver Universitetslärarens reporter MarieLouise Samuelsson i en kommentar.

Illustration

Vaccin, miljö och tobak offer för desinformation

Forskning Den desinformation som sprids i dag har olika ursprung och olika syften. Det gemensamma är att den är en destruktiv kraft som behöver bekämpas för att det ska vara möjligt att skilja lögn från sanning.

Fler forskare i USA väljer att engagera sig politiskt

Utland Historiskt många personer med bakgrund inom forskning och naturvetenskap sökte politiska poster i USA:s mellanårsval. Organisationen 314 Action hjälpte dem att driva politisk kampanj och satsar härnäst på valen till lokala skolstyrelser.

Sverige saknar analys och uppföljning av högskolan

Kvalitet Långtgående reformer i högskolesektorn beslutas utan ordentliga underlag eller systematisk uppföljning. Följden är att svenska högskolan sannolikt fungerar sämre än den skulle kunna. Det skriver Mats Benner i ett underlag till Struten.

Akademiskt lärarskap klättrar högre på agendan

Utbildning När Sveriges största konferens om högskole­pedagogiskt utvecklingsarbete hölls i okto­ber stod det akademiska lärarskapet i fokus. SULF har växlat upp sitt politiska arbete i frågan och flera pågående utredningar kan bidra till att höja under­visningens status.