FN:s hållbarhetsmål kan ge ökad kraft i arbetet

Forskning Hållbarhetsmålen kan ge inspiration i det dagliga arbetet, och forskare och lärare kan ta sig an dem på olika sätt. Det var slutsatsen på ett seminarium anordnat av SULF och Sveriges unga akademi.

Ny forskarskola i Lund satsar på tvärvetenskap

Forskning Lunds universitet satsar 64 miljoner kronor på en tvärvetenskaplig forskarskola med inriktning på Agenda 2030. Forskarskolan är den första i sitt slag i Sverige och universitetet finansierar tolv doktorander.

En lustgård för lärdom under ständig utveckling

Forskning Eden Project i Cornwall är grogrund för tusentals växtarter. Här råder också bästa möjliga jordmån för kunskapstillväxt med fokus på människans förhållande till naturen.

Han leder globalt forskarnätverk om klimatförnekelse

Forskning Hallå där Martin Hultman, docent i vetenskaps-, teknik- och miljö­studier från Umeå universitet och forsknings­ledare för projektet "Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?" samt världens första, globala forskarnätverk om klimat­förnekelse vid Chalmers.

Okänd forskning kan hjälpa klimatet

Miljö Hallå där Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet som har kartlagt utsläppen av växthusgaser från utdikade torvmarker planterade med granskog, och funnit att utsläppen är stora men lätta att göra något åt.

Het forskning om gröna städer

Forskning Hallå där Sofia Thorsson, professor på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, som forskar om vikten av träd, buskar och andra växter för ett gott och hållbart stadsliv. Hon har bland annat varit med och tagit fram en metod för att värdera betydelsen av grönska i urban miljö.

”Klimat­brottslingen” som vill rädda världen

Porträtt I kampen för en energimässigt hållbar värld har professor Tomas Kåberger tagit på sig rollen som brobyggare mellan akademi, stat, miljöorganisationer och företag. Nu har han en viktig roll som ledamot i Klimatpolitiska rådet. Men de egna flygresorna i jobbet tynger samvetet.