Ovanligt med utländsk bakgrund i lärosätenas ledningsgrupper

Mångfald Bland samtliga akademianställda har 34 procent utländsk bakgrund och inom Sveriges befolkning som helhet 31 procent. Men bland dem som sitter i lärosätenas ledningsgrupper är motsvarande andel 12 procent, visar Universitetslärarens granskning.

Test med utbildning för funktionsvarierade

Mångfald Brist på studieteknik och finansieringsfrågan är utmaningar när det kommer till att anordna högskoleutbildning för studenter med intellektuella funktionsvariationer.

Förslag om utlottning nobbas av finansiärer

Forskning Att lotta ut forskningsanslag har testats i flera länder. I Sverige skulle lottdragning spara resurser och öka jämlikheten, menar forskaren Lambros Roumbanis. Finansiärer som Universitetsläraren har talat med är skeptiska.