Förslag om utlottning nobbas av finansiärer

Forskning Att lotta ut forskningsanslag har testats i flera länder. I Sverige skulle lottdragning spara resurser och öka jämlikheten, menar forskaren Lambros Roumbanis. Finansiärer som Universitetsläraren har talat med är skeptiska.

Fransk studie pekar på diskriminering av studenter

Mångfald Ansvariga för populära masterutbildningar i Frankrike diskriminerar studenter med nordafrikanskt ursprung. Orsakerna är sannolikt omedvetenhet och organisations­brister, säger forskaren bakom en ny studie.