Många Uppsalastudenter har utrikesfödda föräldrar

Mångfald Få lärare vid Uppsala universitet är inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar. Men antalet studenter med samma bakgrund är desto fler, enligt ny rapport.
– Resultatet ger mig hopp om att fördelningen kommer att förändras positivt, säger Hooshang Bazrafshan, likavillkorsspecialist vid Uppsala universitet, som tagit fram Mångfaldsrapporten.Osäker framtid för vetenskapen under Trump

Utland Under president Donald Trump kan universiteten vänta sig reformer och en omsvängning i forskningspolitiken. Men den främsta oron i forskarsamhället handlar om Vita husets systematiska undergrävande av fakta och vetenskap.


Iranska doktorander i USA rädda för Trumps nästa steg

Utland Universitet runt om i USA arbetar febrilt med att hantera konsekvenserna av president Donald Trumps inreseförbud. Samtidigt omvärderar drabbade akademiker sin relation till USA. Universitetsläraren är på plats i Oregon.


Längre uppehållstillstånd underlättar för doktorander

Doktorand Migrationsverket ändrar praxis och ger utländska doktorander möjlighet till tvååriga uppehållstillstånd med förlängning på två år.
– Det är väldigt bra och efterlängtat, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.


Hallå där Carina Carlhed…

Mångfald ... lektor vid Stockholms universitet som presenterade sina forskningsresultat om samhällsklass och studieval vid konferensen Resultatdialog 2016, vid Örebro universitet i slutet av november.


Hallå där Mattias Ekman…

Mångfald ...medieforskare vid Örebro universitet, som tillsammans med professor Michal Krzyzanowski ska spåra källor till rasism.


Försenade uppehållstillstånd utestänger utländska studenter

Student Tusentals internationella studenter kunde inte komma till sin terminsstart i höstas på grund av försenade uppehållstillstånd. Det har lett till avhopp, återbetalningskrav och risken att en hel uppdragsutbildning måste ställas in. Frågan har nu nått regeringen.Från kris till livslångt lärande

Mångfald När flyktingkrisen nådde Sverige förra hösten väckte den ett stort engagemang på lärosätena. Initiativ för att göra högskolan mer tillgänglig för nyanlända har kommit från alla möjliga håll. Nu försöker högskolevärlden ta vara på erfarenheterna för att långsiktigt möta behoven i en globaliserad och kunskapsintensiv värld.