Politisk ambition stoppade inte social snedrekrytering

Mångfald Rättviseskäl och samhällsekonomiska vinster är argument som ofta läggs fram för att bredda rekryteringen till högre utbildning. Att bygga ut högskolan är ett återkommande förslag till lösning. Och även om en expansion inte garanterar minskad snedrekrytering så är det kanske en förutsättning.

Etablerade i akademin förnekar privilegier

Mångfald Lovise Haj Brade riktar i sin avhandling strålkastarljuset mot dem som fötts in i den akademiska världen.
– Det var förvånande hur lite kritisk reflektion det fanns kring hur privilegier reproduceras. Jag mötte väldigt mycket motstånd, folk avbröt intervjun och slängde ut mig, säger hon.

Distansutbildning viktig för breddad rekrytering

Mångfald En ny rapport visar att distansutbildning spelar stor roll för att rekrytera nya grupper till högskolan, särskilt i glesbygdslän. På tio år har registreringarna på programkurser på distans ökat med 88 procent.

Stolthet och nya krav för Sveriges nyaste universitet

Forskning – Jag är glad över att vi nu har blivit universitet. Det har vi gjort oss förtjänta av samtidigt som den nya statusen är en utmaning för oss att bli ännu bättre, framför allt när det gäller vetenskap och forskning. Det säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

”Lärosätena bör bidra mer till nyanländas inkludering”

Mångfald För att ta tillvara på resurserna hos ny­anlända akademiker behövs en rad åtgärder för att under­lätta deras möjligheter att studera, arbeta och forska i Sverige. Det anser Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö universitet.

Högskolor fyller 40 år – ”ville öppna för fler”

Mångfald Fyra decennier har gått sedan Sverige fick 14 nya högskolor i samband med högskole­reformen 1977.
– Jag ville göra högre utbildning tillgänglig för fler, säger den tidigare riksdagsledamoten Christina Rogestam.