Det radikala förlorar när Roskilde sparar

Utland En demokratisk undervisning är ett signum för Roskilde universitet, som en gång ansågs vara det radikala universitetet. Men de kraftiga besparingarna inom humaniora slår hårt här, liksom vid övriga danska universitet.

Karolinska Institutet, Campus Solna

Kanslerns avsked ännu ett exceptionellt spår av Macchiarini

Etik ”Om Macchiarinis insatser hade varit så framgångsrika som KI-ledningen hoppades på, hade sannolikt ytterst få intresserat sig för och klandrat att universitetet rundade regelverken i samband med hans anställning. Men som bekant blev följderna den här gången katastrofala.” Det skriver Universitetslärarens medarbetare MarieLouise Samuelsson i en analys.

Hans Adolfsson, rektor för Umeå Universitet.

Nye Umeå-rektorn vill upprätta Arkitekthögskolans anseende

Ledarskap Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har en längre tid haft kraftig turbulens som har gått ut över både anställda och verksamheten. Umeå universitets nytillträdde rektor Hans Adolfsson ger här sin syn på problemen.

Arbetsmiljöverket överväger åtgärder mot Göteborgsfakultet

Etik Den göteborgsprefekt som anmälts till JK åtalas för grundlagsbrott och meddelar samtidigt att hon avgår som prefekt. En arbetsmiljöutredning som redovisas i förundersökningen avslöjar långvariga motsättningar på Humanistiska fakulteten. Nu överväger Arbetsmiljöverket åtgärder mot arbetsmiljön på fakulteten.