”Oroande att de demokratiska verkstadsgolven förtvinar”

Ledarskap Det vikande engagemanget är ett allvarligt problem för både kollegialiteten och det fackliga medbestämmandet. Det anser Folke Tersman, professor i filosofi, med stor erfarenhet av kollegialt arbete, och som nyligen engagerat sig i facket.

”Olikheter mellan lärosäten motiverar olika styrformer”

Ledarskap Som rektor vid Stockholms universitet fick Kåre Bremer ta tag i en del besvärliga ärenden och fatta obekväma beslut. Han tycker att lärosätena ska ledas av de vetenskapligt skolade, men ser stora fördelar med att lägga ansvaret för framtidsstrategiska frågor på linjestyrningen i stället för på kollegiala grupper.

Prefekt vid Malmö universitet: Prata inte med journalister

Arbetsmiljö ”Om ni skulle bli uppringd av någon journalist så ska ni hänvisa till dekanen.” Så skrev en prefekt vid Malmö universitet i ett mejl till de anställda vid institutionen, gällande en arbetsmiljökartläggning. Detta trots att alla anställda enligt grundlagen har rätt att prata med journalister.

Doktorandernas välfärd en fråga om hållbarhet

Arbetsmiljö Dagens doktorander är framtidens forskare. Svår stress under forskarutbildningen bäddar inte för att bli en väl fungerande lärare och forskare efter disputationen. Därför kommer morgondagens kvalitet på forskning och högre utbildning att påverkas av hur dagens doktorander mår. Det är uppenbart att universiteten behöver sköta om sina forskarstuderande så att de inte far illa.

”Universitet är inte vilka myndigheter som helst”

Ledarskap Den största svårigheten med forskningen som handlar om universitetens och högskolornas organisation är att det finns så lite kunskap men samtidigt väldigt starka idéer om vad som fungerar och inte. Det säger Shirin Ahlbäck Öberg som studerar lärosätena ur ett förvaltningsperspektiv.

Akademiska värderingar krockar med styrsättet

Ledarskap Akademiker hanterar universitetens alltmer näringslivsinspirerade styrning genom att antingen göra tyst motstånd eller utnyttja systemet. Det konstaterar Jo Ese i en ny doktors­avhandling.

Malmö universitet vägrade arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljö När huvudskyddsombudet ville ha en oberoende arbetsmiljöundersökning blev det nej från prefekten på Institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet. Efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket med vite på 80 000 kronor genomförs nu undersökningen.