Örebro universitet

Larm om psykisk misshandel i Örebro

Arbetsmiljö Trakasserier, mobbning och sjukskrivningar. Personer med anknytning till Örebro universitet har i flera år larmat om missförhållanden i en arbetsgrupp.
– Ledningen sopar problemen under mattan, säger en av dem.

”Vi har tagit det på allvar”

Arbetsmiljö Rektor Johan Schnürer säger att Örebro universitet tar larmen om upplevd mobbning på allvar. Arbetsmiljöundersökningen visar att de flesta trivs, men också att trakasserier förekommit det senaste året.

Eva avbröt forskningen efter handledarens övergrepp

Arbetsmiljö När Eva avvisade ett närmande från sin handledare blev hennes situation som doktorand snabbt ohållbar. Den obehagliga händelsen och tystnadskulturen som följde fick stora konsekvenser för hennes akademiska karriär.

I den akademiska maktens historiska korridorer

Jämställdhet Akademin är ett hierarkiskt system där många slåss om resurserna. Det skapar en grogrund för maktmissbruk och sexuella trakasserier, enligt flera forskare som Universitetsläraren talat med. Strukturens rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Män inom akademin vill ta sitt ansvar efter #metoo

Arbetsmiljö Traditionellt har män haft makten i akademin. Men vilket ansvar har dagens akademikermän för att förändra högskolan till en mer jämställd plats? Universitetsläraren har pratat med tre män med olika positioner inom akademin om makt, sexism och jämställdhet.

SULF slår ett slag för kollegialt beslutsfattande

SULF Lokala fackliga företrädare behöver stöd i arbetet att främja kollegialt beslutsfattande. Det anser SULF:s förbundsstyrelse som därför tagit fram ett dokument som nu går ut på remiss.