Styrelserna i skymundan – så länge de undgår skandaler

Politik Är lärosätesstyrelserna rektors transportkompani? Eller har de tvärtom stort eget svängrum? Sedan slutet av 1970-talet har mycket möda lagts på att få fram modeller för att utse lämpliga styrelseledamöter.

Många välkända namn bemannar styrelserna

Ledarskap Bland de 238 personer som sitter i de 30 lärosätesstyrelserna återfinns politiker och andra välkända namn från den svenska offentligheten.

Skyddsombud kritiserar brist på ledning i krisen

Arbetsmiljö Mer central ledning, tydlighet och framförhållning. Det lyfter tre lärosätens huvudskyddsombud fram som viktigt för att värna arbetsmiljön under en kris som corona­pandemin.

Lyhörd chef viktigast vid arbete på distans

Arbetsmiljö Påtvingat distansarbete på grund av coronapandemin kan medföra särskilda utmaningar för lärare och forskare. Därför är det viktigt att närmaste chef är lyhörd.

Helhetsgrepp på akademiskt lärarskap i ny SULF-rapport

Undervisning En nyskriven rapport kan ge högskolesverige en mer gemensam bild av akademiskt lärarskap. Det menar Klara Bolander Laksov som författat den tillsammans med kollegan Max Scheja, båda professorer i högskolepedagogik. Skriften utges av SULF, som med den vill bidra till att förbättra lärarnas villkor.