Humaniora hotad vid Linköpings universitet

Utbildning En rad ämnen hotas av nedläggning vid Linköpings universitet. Detta eftersom de dras med långvariga underskott.
– Det finns en påtaglig oro bland våra medlemmar, säger lokale Saco-S-ordföranden Krzysztof Marciniak.

Södertörn medger brister i hantering av Arnault-fall

Arbetsmiljö Södertörns högskola har brustit i hanteringen av en doktorands våldtäktsanmälan mot ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault. Det konstaterar en extern utredning som högskolan har beställt och som också granskat medarbetares kopplingar till kulturklubben Forum.

”KI har ägnat sig åt kollektiv bestraffning”

Etik Inga individuella utredningar har gjorts av de forskare som fällts för fusk i samband med Macchiarini-affären. Det menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, som menar att KI:s agerande är en kollektiv bestraffning av forskare.

Ny bok ger handledning i akademiskt ledarskap

Ledarskap Det finns stor okunskap om vad man får och inte får göra vid statliga lärosäten. Den insikten var en starkt bidragande orsak till att två erfarna akademiska ledare bestämde sig för att skriva handboken Akademisk chef – hur fungerar det?

Hur ska universiteten styras?

Debatt Nu vill en utredning – ”Strut” – flytta ännu mer makt och inflytande till rektorerna och departementet.