Det finns flera sätt att vara den perfekta prefekten

Ledarskap Fundera över hur du är som person, vilken sorts ledare du vill vara, och tänk efter om det är möjligt att realisera din idé. Det är Katarina Leppänens främsta råd till blivande prefekter.

”Det blir inte bra om man ser uppdraget som en värnplikt”

Ledarskap Anders Risling är psykolog och har hjälpt många chefer inom akademin med råd om hur de ska hantera sitt ledarskap. Han är en av författarna till boken ”Prefekt - framtidens ledarskap för forskning och utveckling”.

Styrelserna präglas alltmer av det privata näringslivet

Ledarskap Pålästa, konstruktiva kritiker som törs lägga näsan i blöt och samtidigt stötta rektor. Det kan vara den ideala ledamoten i en lärosätesstyrelse, universitetens och högskolornas högsta beslutande organ och förbindelselänk mellan samhällsintressen och akademins särart.

Styrelserna i skymundan – så länge de undgår skandaler

Politik Är lärosätesstyrelserna rektors transportkompani? Eller har de tvärtom stort eget svängrum? Sedan slutet av 1970-talet har mycket möda lagts på att få fram modeller för att utse lämpliga styrelseledamöter.

Många välkända namn bemannar styrelserna

Ledarskap Bland de 238 personer som sitter i de 30 lärosätesstyrelserna återfinns politiker och andra välkända namn från den svenska offentligheten.

Skyddsombud kritiserar brist på ledning i krisen

Arbetsmiljö Mer central ledning, tydlighet och framförhållning. Det lyfter tre lärosätens huvudskyddsombud fram som viktigt för att värna arbetsmiljön under en kris som corona­pandemin.

Lyhörd chef viktigast vid arbete på distans

Arbetsmiljö Påtvingat distansarbete på grund av coronapandemin kan medföra särskilda utmaningar för lärare och forskare. Därför är det viktigt att närmaste chef är lyhörd.