Lösa anklagelser och ogrundade påståenden

Debatt "Universitetslärarens artikel om Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är ensidig och tendentiöst vinklad". Det skriver fakultetens dekan och prodekan.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Göteborgsprefekt anklagas för grundlagsbrott

Etik Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är i blåsväder. En prefekt anklagas för att försöka tysta kritiker och efterforska uppgiftslämnare till pressen. Båda möjliga brott mot grundlagen.

Akut kris vid Arkitekt­högskolan i Umeå

Villkor En arbetsmiljökartläggning avslöjar grava problem på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Uppfattningarna går isär om Ana Betancour, nytillträdd rektor och prefekt, håller på att lösa den akuta krisen eller om hon orsakat den.

Rektorn är solisternas ­dirigent

Ledarskap Att vara rektor är inte ett chefsjobb vilket som helst. Symbolvärdet är stort, liksom omvärldens förväntningar. Ann-Sofie Rosenberg har rekryterat ett 20-tal rektorer till den svårstyrda högskolevärlden. Kåre Bremer har haft en lång rad ledningsuppdrag inom akademin. Nu har han också utrett det akademiska ledarskapet.

Duellen: Bör rektorsansökningar vara sekretessbelagda?

Ledarskap Rekryteringen av rektorer till högskolor och universitet sker i dag inför öppen ridå medan ansökningar till andra myndighetschefsjobb är hemligstämplade. Sekretess vid rektorstillsättningar är ett av förslagen på utvecklingsåtgärder som finns med i ett betänkande som nyligen landade hos högskole- och forskningsministern.

Nya trender för Europas lärosäten

Ledarskap Styr med värderingar och kultur! Det rådet gav norske organisationsforskaren Bjørn Stensaker till rektorerna vid Sveriges universitet och högskolor när han talade i Göteborg förra veckan.

Universiteten har en viktig roll i det förändrade styrlandskapet

Debatt Det finns en risk att dagens kontrollsamhälle gör professionella personer till nickedockor som följer regler utan att veta varför. Det skriver universitetslektorerna Carola Aili och Lars-Erik Nilsson, som menar att akademin spelar en viktig roll i att motverka denna risk.

”Lemnes ordförandeskap är problematiskt”

Ledarskap Vid Uppsala universitet har kritiken mot Carola Lemne som ordförande fått förnyad kraft sedan det blivit känt att Svenskt näringsliv fört politiska samtal med Sverigedemokraterna.
– Vi ställer oss inte bakom kraven på att Carola Lemne ska lämna ordförandeposten, men vi anser att hennes ordförandeskap är problematiskt, säger Kirsi Höglund, ordförande i SULF-föreningen vid Uppsala universitet.