Regeringen vill ha jämställda styrelser

Politik Jämn könsfördelning och kollektivt ansvar. Det är två aspekter som Helene Hellmark Knutsson vill betona när regeringen presenterar ett nytt system för hur lärosätenas styrelser ska vara sammansatta.

Karolinska Institutet, Campus Solna

Haikola kan avgöra om Leijonborg måste avgå

Politik Tidigare universitetskanslern Lars Haikola får regeringens uppdrag att förändra KI:s styrelse och därmed inflytande över om Lars Leijonborg kan sitta kvar som ordförande.

Lösa anklagelser och ogrundade påståenden

Debatt "Universitetslärarens artikel om Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är ensidig och tendentiöst vinklad". Det skriver fakultetens dekan och prodekan.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Göteborgsprefekt anklagas för grundlagsbrott

Etik Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är i blåsväder. En prefekt anklagas för att försöka tysta kritiker och efterforska uppgiftslämnare till pressen. Båda möjliga brott mot grundlagen.

Akut kris vid Arkitekt­högskolan i Umeå

Villkor En arbetsmiljökartläggning avslöjar grava problem på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Uppfattningarna går isär om Ana Betancour, nytillträdd rektor och prefekt, håller på att lösa den akuta krisen eller om hon orsakat den.

Rektorn är solisternas ­dirigent

Ledarskap Att vara rektor är inte ett chefsjobb vilket som helst. Symbolvärdet är stort, liksom omvärldens förväntningar. Ann-Sofie Rosenberg har rekryterat ett 20-tal rektorer till den svårstyrda högskolevärlden. Kåre Bremer har haft en lång rad ledningsuppdrag inom akademin. Nu har han också utrett det akademiska ledarskapet.

Duellen: Bör rektorsansökningar vara sekretessbelagda?

Ledarskap Rekryteringen av rektorer till högskolor och universitet sker i dag inför öppen ridå medan ansökningar till andra myndighetschefsjobb är hemligstämplade. Sekretess vid rektorstillsättningar är ett av förslagen på utvecklingsåtgärder som finns med i ett betänkande som nyligen landade hos högskole- och forskningsministern.