SULF anmäler Umeå universitet till JO och UKÄ

Etik SULF har anmält Umeå universitet till både JO och UKÄ. Det gäller hanteringen av en rad anställningsärenden vid Arkitekthögskolan.
– Jag har aldrig varit med om att en statlig myndighet så uppenbart verkar ha missat hela den formella hanteringsskyldigheten, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Samma akademiska värden i olika roller

Debatt Yrkesvardagen som rektor innebär inget ställningskrig mot forskare och lärare. Det skriver Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås i en replik till statsvetarna Li Bennich-Björkman och Shirin Ahlbäck Öberg.

Se frågan om akademisk frihet i ett globalt sammanhang

Debatt Debatten om styrning och ledning av lärosäten pockar på ökad delaktighet från universitetslärare och forskare. Det skriver Sara Eriksen, professor vid BTH, och tipsar om en nyutkommen bok om akademisk frihet och kollegialitet.

Regeringen vill ha jämställda styrelser

Politik Jämn könsfördelning och kollektivt ansvar. Det är två aspekter som Helene Hellmark Knutsson vill betona när regeringen presenterar ett nytt system för hur lärosätenas styrelser ska vara sammansatta.

Karolinska Institutet, Campus Solna

Haikola kan avgöra om Leijonborg måste avgå

Politik Tidigare universitetskanslern Lars Haikola får regeringens uppdrag att förändra KI:s styrelse och därmed inflytande över om Lars Leijonborg kan sitta kvar som ordförande.