Akademiskt lärarskap klättrar högre på agendan

Utbildning När Sveriges största konferens om högskole­pedagogiskt utvecklingsarbete hölls i okto­ber stod det akademiska lärarskapet i fokus. SULF har växlat upp sitt politiska arbete i frågan och flera pågående utredningar kan bidra till att höja under­visningens status.

Tomt klassrum

Kvalitetsmiljoner har inte givit mer lärarledd tid

Kvalitet Varför ökar inte den lärarledda tiden i högskolan trots regelbunden ökning av resurser? Beror det på hur nya resurser används eller på att urholkningen gör det omöjligt att ”komma ifatt”?

Flygbild Max IV

Projektledare ska få rätsida på Max IV

Forskning En nyanställd projektledare ska tillsammans med bättre kommunikation få ordning på Max IV-projektet i Lund. Det framgår av den handlingsplan som styrelsen för Max IV lämnat in till Vetenskapsrådet, som begärt åtgärder för att få ordning på förseningarna i projektet. Och det är stora krav man ställer på projektledaren.

”Sverige måste bli mer känt som kunskapsnation”

Kvalitet För första gången ska myndigheter samverka för att öka kännedomen om Sverige som kunskapsnation internationellt. Samtidigt ska fler stipendier till betalande studenter införas. Det föreslår Internationaliseringsutredningen som överlämnas till regeringen i dag, 31 oktober.

”Vi behöver fortsätta prata om peer review-systemet”

Kvalitet Det är inte ett perfekt granskningssystem, men kanske det minst dåliga – peer review. Vem ska få forskningsanslag? Vem ska anställas? Vilka manu­skript ska accepteras för publicering? Det är ständigt återkommande frågor som betyder så mycket för så många.

Han ser både styrkor och svagheter med peer review

Kvalitet Den nederländske forskaren Don Westerheijden söker en balans mellan peer review och mätbara mått, så kallade performance indicators, i akademiska kvalitets­utvärderingar.

Befordran av professorer minskar mobiliteten

Kvalitet De befordrade professorerna blir allt fler vid de stora lärosätena.
– Det gör att den externa rörligheten i det närmaste upphör, säger utredaren Olle Häggbom.

Många studier går inte att upprepa

Kvalitet En rad undersökningar har visat att många vetenskapliga studier inte går att upprepa med samma resultat.
– Det är ju problematiskt. Men det finns tydliga lösningar, säger Anna Dreber Almenberg vid Handelshögskolan i Stockholm.