Skarp kritik mot Kungliga Konsthögskolan

Ledarskap Den anonyma anmälan mot styrningen av Kungliga Konsthögskolan har nu färdigbehandlats av Universitetskanslersämbetet. På flera punkter riktas skarp kritik mot högskolan.Sri Lanka bekämpar fattigdom med bildning

Utland Sedan 2005 genomgår Sri Lankas högre utbildningssystem en rejäl uppgraderingsprocess. Målet är att bli Asiens främsta kunskapsnation. I år inleds den tredje fasen i projektet som stöds av Världsbanken.


Gratis universitet ska rädda Japans ekonomi

Utland Japan kan vara på väg att gå från skyhöga termins­avgifter till gratis högre utbildning. Det skulle visserligen kosta motsvarande 400 miljarder kronor per år, men kan visa sig vara väl använda pengar.


Tidsbegränsade anställningar på väg att minska

Villkor Andelen tidsbegränsat anställda i akademin minskar.
Högskolan utbildar fler studenter än vad anslagen täcker, vilket är ovanligt i högkonjunktur.
Det är två av punkterna i UKÄ:s årsrapport som presenteras i dag.Brexit hotar vetenskaplig excellens

Kvalitet Sverige står inför en utmaning: att värna om excellensens status i förhandlingarna om EU:s kommande forskningsprogram, utan sin vapendragare i frågan. Den förlorade förhandlingsstyrkan i excellensfrågan är en av konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU.


Kartläggning av forskning ska bidra till ökad kvalitet

Kvalitet Professor Hans Ellegren ägnade semestern förra sommaren åt att sammanställa utfallet av 21 995 ansökningar till Vetenskapsrådet. Nu ger han ut en bok, ”Det svenska forskningslandskapet”, med tanken att siffrorna ska gå att använda i högskolans kvalitetsarbete.Stark press föranledde gotländskt samgående

Utbildning Våren 2011 satt Högskolan på Gotland i en rävsax. Regeringen tryckte inofficiellt på för samgående med ett annat lärosäte. Alternativet var att på egen risk fortsätta som självständig högskola.