Stark press föranledde gotländskt samgående

Utbildning Våren 2011 satt Högskolan på Gotland i en rävsax. Regeringen tryckte inofficiellt på för samgående med ett annat lärosäte. Alternativet var att på egen risk fortsätta som självständig högskola.Oenig hovrätt dömer MDH att betala tillbaka halva avgiften

Kvalitet Svea hovrätt dömer Mälardalens högskola att betala tillbaka halva studieavgiften till den amerikanska student som stämt högskolan. Men domarna var oeniga.
– Just nu granskar vi domen ordentligt, vad den betyder för oss och för hela sektorn, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid Mälardalen högskola.


Svårt att dra slutsatser av externa granskningar

Kvalitet Ingen verksamhet granskar sina aktörer mer ingående än akademin. Det är synd att den granskningen inte har större legitimitet externt. I så fall skulle de återkommande utvärderingarna kunna begränsas. Det hävdar Lars Engwall.
Stora skillnader mellan studenters villkor

Student Studentspegeln 2016 visar på stora skillnader i villkoren för olika studentgrupper.
– Här finns det mycket att gräva vidare i för lärosätena, säger Anette Gröjer vid Universitetskanslersämbetet.Ökad mobilitet kan ge högre forskningskvalitet

Kvalitet Forskare som verkar vid olika lärosäten under sin karriär skriver fler vetenskapliga artiklar och blir mer citerade. Det visar en omfattande studie av mobiliteten vid 28 svenska lärosäten.