Svårt att dra slutsatser av externa granskningar

Kvalitet Ingen verksamhet granskar sina aktörer mer ingående än akademin. Det är synd att den granskningen inte har större legitimitet externt. I så fall skulle de återkommande utvärderingarna kunna begränsas. Det hävdar Lars Engwall.
Stora skillnader mellan studenters villkor

Student Studentspegeln 2016 visar på stora skillnader i villkoren för olika studentgrupper.
– Här finns det mycket att gräva vidare i för lärosätena, säger Anette Gröjer vid Universitetskanslersämbetet.Ökad mobilitet kan ge högre forskningskvalitet

Kvalitet Forskare som verkar vid olika lärosäten under sin karriär skriver fler vetenskapliga artiklar och blir mer citerade. Det visar en omfattande studie av mobiliteten vid 28 svenska lärosäten.


Inget fel när LTU ville påverka examinatorer

Etik Två examinatorer har anmält Luleå tekniska universitet för att ha försökt hota och tvinga dem att godkänna en fuskmisstänkt student. Men UKÄ kom fram till att universitetet inte gjort något fel.Osäker framtid för vetenskapen under Trump

Utland Under president Donald Trump kan universiteten vänta sig reformer och en omsvängning i forskningspolitiken. Men den främsta oron i forskarsamhället handlar om Vita husets systematiska undergrävande av fakta och vetenskap.


Hur stort inflytande har betygsnämnderna?

Kvalitet Vad händer när det gnisslar i det vetenskapliga maskineri där betygsnämnder förhandsgranskar och bedömer avhandlingar? Kan en fakultet byta ut betygsnämnden, för att uppnå önskat resultat, disputation och godkänd avhandling? Så att det i praktiken är betygsnämnden, inte doktoranden, som blir underkänd? Finns därmed en sårbarhet i systemet som underlättar för svaga avhandlingar att passera?