nyanlända på möte i Chalmerska huset i Göteborg.

Pilotprojekt öppnar dörrar för nyanlända forskare

Karriär Personer som nyligen bosatt sig i Sverige och har en påbörjad eller avslutad forskarutbildning har fått ökade chanser till en fortsatt akademisk karriär. Detta genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och fyra lärosäten.

Nya institut utmanar traditionella akademin

Karriär Publiceringshets och dåliga arbetsförhållanden som står i vägen för god forskning har fått forskare att starta fristående institut som hjälper personer att på egen hand forska utanför den traditionella akademin.

”Vi behöver fortsätta prata om peer review-systemet”

Kvalitet Det är inte ett perfekt granskningssystem, men kanske det minst dåliga – peer review. Vem ska få forskningsanslag? Vem ska anställas? Vilka manu­skript ska accepteras för publicering? Det är ständigt återkommande frågor som betyder så mycket för så många.

Befordran av professorer minskar mobiliteten

Kvalitet De befordrade professorerna blir allt fler vid de stora lärosätena.
– Det gör att den externa rörligheten i det närmaste upphör, säger utredaren Olle Häggbom.

”Undanröj hinder för nyanlända akademiker”

Utbildning Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, uppmanar regeringen att ge lärosäten större ansvar och mer långsiktiga uppdrag för att främja nyinvandrade akademikers inkludering.

Robert Andersson, Eva Åkesson

Rektorer vill behålla postdokstipendier

Villkor SULF och Naturvetarna kräver att postdokstipendierna avskaffas – men rektorerna är inte lika övertygade. Stipendierna ger fler personer möjlighet att forska och bidrar till internationalisering, menade Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska institutet, på seminariet Forskning i statens tjänst – men utan anställning på onsdagen i Almedalen.