Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har brustit i sin rättstillämpning

Villkor UKÄ riktar stark kritik mot Högskolan i Gävle. Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, hade upphävt en anställning vid lärosätet och tilldelat en annan sökande tjänsten. Men lärosätet följde inte nämndens beslut och har inte heller tillämpat anställningsförordningens bestämmelser.
– Vi gjorde fel, säger Henrik Hägerström, HR-chef vid Högskolan i Gävle.

Intern tjänstetillsättning kan bryta mot anställningsförordningen

Villkor Lunds universitet lade av misstag en riktad jobbannons på hemsidan med namnet på den tilltänkte forskaren utsatt.
– Tjänsten skulle inte ha annonserats ut över huvud taget eftersom det var en kortare förlängning, säger Sonja Meiby, personalchef vid Lunds tekniska högskola, LTH.
Men det visar sig att inte heller den ursprungliga tjänsten har lysts ut.

Ann Fust och Helene Hellmark Knutsson

Karriärutredningen vill ge doktorander bättre villkor

Karriär Unga forskare bör få bättre karriärvägar. Det anser Forskarkarriärutredningen som ger en rad förslag i sitt betänkande som presenterades i tisdags, den 29 mars.
– Utredningen ligger nära SULF:s ståndpunkter, det visar att vårt långsiktiga arbete för tryggare karriär lönar sig, säger förbundsdirektör Git Claesson Pipping.

Examen avgörande för möjligheten att få jobb

Karriär Om du som universitetslärare ska ge dina studenter ett enda råd inför framtiden: Uppmana dem att ta ut en examen! Det visar en rapport från Universitets­kanslersämbetet, UKÄ.

Oroande att få forskare byter lärosäte

Karriär Det stora forskarkollektivet präglas av orörlighet. Ett exempel är att nära 60 procent av de meriteringsanställda är verksamma vid lärosätet där de disputerat. Det visar en färsk rapport från Vetenskapsrådet.

Satsning på humaniora är nyttigt för samhället

Politik Studier i humaniora ger bättre än andra utbildningar förmåga att tänka analytiskt och formulera sina tankar med precision. Sverige bör därför satsa på humaniorastudenter. Det hävdar Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet, i en ny Timbro-rapport.

Bild på Nihad Bunar

Från flykting till professor

Porträtt Rädsla. Människor som öppnat dörrar. Sorg över en bror som gick bort för tidigt. Det är många krafter som drivit Nihad ­Bunar från flyktingförläggningen i Malmö till professuren vid ­Stockholms universitet. I dag vill han stärka nyanlända elever och ryter åt Vetenskapsrådet.

SULF:s ordförande Mats Ericson håller kongresstal

Allvarsamt anslag på SULF:s kongress

Kongress – SULF har fler medlemmar än någonsin, men anslutningsgraden sjunker både i vårt förbund och i Saco som helhet. Det duger inte!
Det sa SULF:s ordförande Mats Ericson i sitt inledningstal på förbundets kongress.

Numera är det inte bara kliniker som vill bli docenter vid Karolinska institutet. En stor del av de sökande är bland annat sjuksköterskor och arbetsterapeuter. På bilden syns Clinical Training Centre vid KI.

Nya docentregler uppmuntrar pedagogik

Karriär Personer med mycket erfarenhet av att undervisa hade tidigare svårt att hävda sig i docentur-konkurrensen. Därför har Karolinska institutet, KI, infört tre olika ansökningsspår.