Satsning gav lyckad rekryteringsprocess

Karriär Extra pengar och extra ansträngningar gav resultat när KTH utlyste biträdande lektorat. Mobiliteten, internationaliseringen och könsbalansen blev över förväntan.

Båtburen adjunkt lever på spel

Porträtt Marcus Toftedahls två stora intressen är dataspelsutveckling och att köra motorbåt. I båda fall är hans nya hemstad Skövde perfekt. Som adjunkt i medier, estetik, berättande, MEB, och doktorand på institutionen för informationsteknologi, bidrar han stolt till att sätta dataspelsutbildningarna i Skövde på världskartan. Under resans gång har han dessutom upptäckt Skövde som båtstad.

EU vill modernisera syftet med högre utbildning

Villkor EU håller på att flytta fokus för högre utbildning från enbart anställningsbarhet och anpassning till arbetsmarknaden till att mera betona demokratiaspekten och sociala färdigheter.

Generationsskifte i Sveriges unga akademi

Forskning Sveriges unga akademi har fyllt fem år och tiden har kommit för de 20 ledamöterna som var med från början att kliva av sina poster.
– Det är bra att de sparkar ut oss, säger Annika Pohl, forskarassistent i materialkemi vid Uppsala universitet.

Nu införs lönesättande samtal på bred front

Villkor I år har lönesättande samtal blivit huvudregeln vid lärosätena i stället för, som tidigare, förhandlingar. Men vid en del lärosäten har man kommit överens om undantag och skjutit upp övergången.

Skandalernas år

Etik Utbredda brott mot anställningsförordningen har skett i skymundan.

Göran Blomqvist, vd, Riksbankens jubileumsfond, Lars Wärngård, planeringschef, Forte, Joakim Appelquist, avdelningschef, Vinnova, Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas, Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

Nytt uppdrag ger hopp om ökad jämställdhet

Jämställdhet Självkritik hos forskningsråden, inget krav på mustasch för professorer och nytt hopp efter uppdraget om jämställdhetsintegrering. På måndagen bjöd SULF, SUHF och Nationella genussekretariatet på ett fullmatat seminarium med tre paneler om jämställdhet i Almedalen.

”Det får vara måtta på längden av prövning”

Karriär – Det är bra att vi får en reglerad karriärväg. Men det finns saker att se upp med om förslaget ska ge en väsentlig förbättring. Det säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa om Forskarkarriärutredningens förslag till meriteringsanställningar.