I Nya Zeeland måste humaniora slåss för sitt berättigande

Utland Ett läsårs betald forskningsledighet i snitt vart sjunde år hör till för­månerna för universitetslärare på Nya Zeeland. Men pressen är stark på akademin att bli mer marknadsanpassad och universitetslärarfacket kämpar för att försvara jobben inom främst humaniora.

Forskarvärlden kan lära av idrottens kamp mot fusket

Forskningsfusk Stora pengar, ära och berömmelse skapar frestelser att fuska. Det gäller idrottare som dopar sig men kan lika gärna gälla forskare. Och forskningen kan lära av kampen mot dopning och internationella regelverk för sanktioner. Ett steg på vägen är Oredlighetsutredningens förslag om en nationell definition av fusk, i stället för myllret av lärosätenas olika riktlinjer och tolkningar. Det behövs också forskning om oredlighet, om publiceringshetsen som gjort det viktigare att räkna än att läsa publikationer och en kvalitetskontroll som outsourcats till ibland högst opålitliga tidskrifter.

Svensk lektor fast i Migrationsverkets byråkrati

Politik Migrationsverkets långa handläggningstider, ett krångligt regelverk och obegripliga rutiner. När filosofilektor Erik Angner skulle återvända till Sverige med sin familj fastnade de i byråkratin. Nu varnar han för att universitet som vill rekrytera utlandssvenskar riskerar problem.

”Akademin missköter sina äldre medarbetare”

Villkor Många äldre inom akademin upplever att de godtyckligt pensioneras mot sin vilja.
– Det är synnerligen problematiskt att man inom akademin inte har öppna och tydliga riktlinjer om pensionering, säger ålders­forskaren Clary Krekula.

Mormor, varför jobbar du inte längre?

Karriär Att svara sanningsenligt, alltså att jag inte får arbeta, låter ju inte klokt så jag snärjde in mig i att jag gör en massa andra saker i stället.

Tidsbegränsade anställningar minskar långsamt

Karriär Andelen tidsbegränsade anställningar vid landets lärosäten minskar långsamt, men fortfarande saknar nästan en tredjedel tillsvidareanställning. Karolinska institutet ligger kvar i topp på SULF:s svarta lista, med varannan i den akademiska personalen visstidsanställd. Men Chalmers håller på att knappa in.

”Linköpings universitet gjorde fel i tillsättningen av junior lektor”

Villkor Överklagandenämnden för högskolan kan inte fälla Linköpings universitet efter flera turer kring tillsättningen av en junior universitetslektor. Nämnden överlämnar dock en kopia av sitt beslut till UKÄ.
– ÖNH markerar att universitetet gjort fel och att man anser att UKÄ bör granska ärendet, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.