Kateryna Zorya

Doktorandens uppehållstillstånd går ut en vecka innan disputationen

Karriär Uppehållstillståndet går ut en vecka innan hennes disputation. Detta på grund av Migrationsverkets långsamma handläggning.
– Mitt fall visar att systemet är orättvist och inte riktigt klokt, säger Kateryna Zorya, doktorand vid Södertörns högskola.

Malin Henningsson

Den akademiska karriären under lupp i ny doktorsavhandling

Karriär Går det att införa en sammanhållen karriärväg i det akademiska landskapet? Eller behöver lärosätena de olika vägvalen för att kunna parera motstridiga krav? De frågorna har Malin Henningsson undersökt i sin avhandling.

Myndigheten svarar: Våra bedömningar ska vara förutsägbara

Politik Forskaren Cansu Elmadagli kan behöva lämna Sverige eftersom hon inte lever upp till Migrationsverkets försörjningskrav. Enligt Per Löwenberg, chef för migrationsrättsenheten, godkänns inte a-kassa som framtida försörjning.

Analys av mansdominans på KVA:s seminarium

Jämställdhet Män dominerar på högre poster i vetenskapssamhället. På Kungliga Vetenskapsakademiens akademidagar dryftades orsaker, följder och möjliga åtgärder.

Lina Bertling Tjernberg lägger energi på expertrollen

Porträtt Som nyinvald ledamot i IVA och med utmärkelser som ”Årets kraftkvinna” är professor Lina Bertling Tjernberg en erkänd expert i sitt ämne. Hon känner ett ansvar att vara en oberoende röst i den politiska debatten kring energikrisen.

Foto: Ulrika Bergfors

Facket kritiskt till Umeå universitets gigjobb

Villkor Umeå universitet har börjat annonsera ut så kallade intermittenta anställningar, alltså tjänster som omfattar noll procent av en heltid. Det är ett oskick anser SULF.