”Akademin missköter sina äldre medarbetare”

Villkor Många äldre inom akademin upplever att de godtyckligt pensioneras mot sin vilja.
– Det är synnerligen problematiskt att man inom akademin inte har öppna och tydliga riktlinjer om pensionering, säger ålders­forskaren Clary Krekula.


Mormor, varför jobbar du inte längre?

Karriär Att svara sanningsenligt, alltså att jag inte får arbeta, låter ju inte klokt så jag snärjde in mig i att jag gör en massa andra saker i stället.Tidsbegränsade anställningar minskar långsamt

Karriär Andelen tidsbegränsade anställningar vid landets lärosäten minskar långsamt, men fortfarande saknar nästan en tredjedel tillsvidareanställning. Karolinska institutet ligger kvar i topp på SULF:s svarta lista, med varannan i den akademiska personalen visstidsanställd. Men Chalmers håller på att knappa in.


”Linköpings universitet gjorde fel i tillsättningen av junior lektor”

Villkor Överklagandenämnden för högskolan kan inte fälla Linköpings universitet efter flera turer kring tillsättningen av en junior universitetslektor. Nämnden överlämnar dock en kopia av sitt beslut till UKÄ.
– ÖNH markerar att universitetet gjort fel och att man anser att UKÄ bör granska ärendet, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.


Forskningssamarbete med eliten lönar sig

Forskning Svensk forskning och svenska forskare skulle vinna mer på att hitta framstående samarbetspartner än på att utveckla fler internationella samarbeten. Det visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.


Helene Hellmark Knutsson

Basanslagen kvar på samma nivå till 2020

Politik Analyserna i forskningsproppen är ofta bra, men det finns ett glapp mellan vad som sägs och vad regeringen verkligen tänker göra. Det menar SULF:s chefsutredare Karin Åmossa, som hade velat se mer konkreta åtgärder bland annat i frågan om bättre karriärvägar.


Misstänkt skonummerutlysning vid Stockholms universitet

Karriär Antalet så kallade skonummerutlysningar har ökat starkt sedan sexmånadersvikariaten utan utlysning inte längre blev möjliga. Det hävdar SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. SULF tar nu upp ett av flera misstänkta fall vid Stockholms universitet.