Regeringen vill ha jämställda styrelser

Politik Jämn könsfördelning och kollektivt ansvar. Det är två aspekter som Helene Hellmark Knutsson vill betona när regeringen presenterar ett nytt system för hur lärosätenas styrelser ska vara sammansatta.

Fler män än kvinnor får forskningsanslag

Jämställdhet Det döljer sig en snedfördelning mellan könen i opublicerade siffror. Det visar Universitetslärarens granskning av drygt en miljard kronor som privata finansiärer delade ut förra året.

Meritokrati bidrar till akademins ojämställdhet

Jämställdhet Jämställdhet och meritokrati krockar i akademin. För att hantera motsättningen görs jämställdhet till en fråga för kvinnan och separeras från den ordinarie verksamheten. Följden blir att den bristande jämställdheten kan bestå. Det konstaterar forskaren Stina Powell i en ny avhandling.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU tar fram handlingsplan för jämställd rekrytering

Jämställdhet När inte en enda kvinna sökte en utlyst ­anställning som professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, agerade fakultets­ledningen. Man anlitade en genusvetare för att undersöka varför.

Sandwichdoktorander vittnar om diskriminering

Mångfald 21 procent av de moçambikier som utbildats inom Sidas sandwichprogram har upplevt diskriminering på grund av hudfärg. Det ­berättar forskaren Paula Mählck, som ser liknande tendenser i sin studie av de tanzaniska och etiopiska forskarnas erfarenheter.

SULF kräver ökade basanslag

Politik I sitt inspel till nästa års forskningsproposition koncentrerar sig SULF på en enda punkt, ökade basanslag. Och alla delförslag underställs en ”jämställdhetskonsekvensanalys”.

Duellen – Ökar jämställdheten tillräckligt snabbt?

Debatt Lika villkor i forskarvärlden är ett återkommande debattämne. Enligt beräkningar kommer det att ta decennier innan vi når full jämställdhet mellan män och kvinnor, med dagens förändringstakt. Lektorn Qimh Xantcha och docenten Maria Abrahamsson debatterar om det är tillräckligt snabbt.

Genusglasögon saknas i studier av beredningsprocesser

Jämställdhet Det finns för lite kunskap om hur kön påverkar i beredningsprocesser. Den som existerar är sällan teoridriven och saknar ofta tillgång till relevant empiri. Det får forskningspolitiska konsekvenser, enligt en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning som släpps i dag.

Kvinnliga rektorer längst ner i löneligan

Villkor Flera kvinnliga rektorer ligger i botten av lönelistan för rektorer på universitet och högskolor. Men det beror inte på deras kön hävdar departementsrådet Claes Lindgren, chef för Enheten för statlig arbetsgivarpolitik, ESA, som ansvarar för statliga rektorers lönesättning.