Det saknas statistik för könsfördelning

Jämställdhet I förra numret avslöjade Universitetsläraren att tre stora privata forskningsfinansiärer beviljar fler män än kvinnor anslag. Nu har vi granskat ytterligare fem, och flera tar inte fram könsuppdelad statistik.

Det är bara så tråkigt att ni aldrig är här

Anna Tyllström Så lyder slutstrofen i ett kapitel i vårens snackis­bok, 179 år av ensamhet. en uttalas av en ung kvinnlig doktorand i samband med ett seminarium på Handelshögskolan.

Lärosäten positiva till att kvinnor kvoteras för anslag

Jämställdhet Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har hotat universiteten med kvotering en gång. Nu är frågan aktuell igen. Två lärosäten som har fått en stor del av KAW:s anslag tror att den extra knuffen behövs.

Regeringen vill ha jämställda styrelser

Politik Jämn könsfördelning och kollektivt ansvar. Det är två aspekter som Helene Hellmark Knutsson vill betona när regeringen presenterar ett nytt system för hur lärosätenas styrelser ska vara sammansatta.

Fler män än kvinnor får forskningsanslag

Jämställdhet Det döljer sig en snedfördelning mellan könen i opublicerade siffror. Det visar Universitetslärarens granskning av drygt en miljard kronor som privata finansiärer delade ut förra året.

Meritokrati bidrar till akademins ojämställdhet

Jämställdhet Jämställdhet och meritokrati krockar i akademin. För att hantera motsättningen görs jämställdhet till en fråga för kvinnan och separeras från den ordinarie verksamheten. Följden blir att den bristande jämställdheten kan bestå. Det konstaterar forskaren Stina Powell i en ny avhandling.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU tar fram handlingsplan för jämställd rekrytering

Jämställdhet När inte en enda kvinna sökte en utlyst ­anställning som professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, agerade fakultets­ledningen. Man anlitade en genusvetare för att undersöka varför.

Sandwichdoktorander vittnar om diskriminering

Mångfald 21 procent av de moçambikier som utbildats inom Sidas sandwichprogram har upplevt diskriminering på grund av hudfärg. Det ­berättar forskaren Paula Mählck, som ser liknande tendenser i sin studie av de tanzaniska och etiopiska forskarnas erfarenheter.