”Finjustera räcker inte för ökad jämställdhet”

Jämställdhet Lärosätena har analyserat vad som står i vägen för jämställdhet i deras egen verksamhet – och lagt upp en plan för att komma åt det. Projektsamordnaren Boel Kristiansson är nöjd med analyserna, men önskar sig modigare åtgärder.


Tidsbegränsade anställningar på väg att minska

Villkor Andelen tidsbegränsat anställda i akademin minskar.
Högskolan utbildar fler studenter än vad anslagen täcker, vilket är ovanligt i högkonjunktur.
Det är två av punkterna i UKÄ:s årsrapport som presenteras i dag.


Genus ska genomsyra allt i forskningsrådens arbete

Jämställdhet Vinnova har ändrat bedömningskriterier. Forte har ett särskilt genusfält. Jäm­ställd­heten håller på att bli en naturlig del av de statliga forskningsrådens verksamhet.


Fördelningen av anslag något jämnare än i fjol

Jämställdhet Det är stora skillnader i könsfördelningen när privata forskningsstiftelser delar ut anslag. Könssegregeringen mellan olika ämnesområden är också tydlig.
Men efter Universitetslärarens granskning förra året är det nu fler forskningsstiftelser som tar fram könsuppdelad statistik för anslag. Transparensen har också ökat.


Med genusglasögonen på

Jämställdhet En rad smygmetoder används för att anställa den man vill ha – i stället för den som är mest meriterad.


I Nya Zeeland måste humaniora slåss för sitt berättigande

Utland Ett läsårs betald forskningsledighet i snitt vart sjunde år hör till för­månerna för universitetslärare på Nya Zeeland. Men pressen är stark på akademin att bli mer marknadsanpassad och universitetslärarfacket kämpar för att försvara jobben inom främst humaniora.Jämställdhetsarbete angriper självbilden

Jämställdhet ”Var är den feministiska forskningspolitiken?” undrade Kvinnliga akademikers förening och Sveriges kvinnolobby på ett seminarium på ABF i Stockholm 30 november.Akademisk frihet i fokus när lärarorganisationer möttes

Akademisk frihet På Education Internationals tionde världskonferens för högre utbildning och forskning var ett huvudtema akademisk frihet.
– När det fria ordet är utmanat är universitetens roll extremt viktig, säger SULF:s Karin Åmossa som deltog i konferensen.