Symboler för jämställdhet 50-50

Ny studie: Så kan kvinnliga professorer bli fler

Jämställdhet Att ha en specifik enhet eller ansvarig person som arbetar med jämställdhet eller mångfald ger effekt på andelen kvinnliga professorer, visar en nordisk forskningsstudie.

Fyra procent utsatta för sextrakasserier

Arbetsmiljö Kvinnor, unga och studenter är mest utsatta för sextrakasserier i den svenska högskolan. Det visar den första nationella studien i sektorn.

Obalans mellan kvinnor och män inom europeisk forskning

Jämställdhet Som helhet råder en obalans i Europas länder mellan andelen kvinnliga och manliga forskare i flera avseenden. Proportionen kvinnor respektive män bland europeiska doktorander är däremot mer jämbördig, visar en rapport från EU-kommissionen.