Forskarvärlden kan lära av idrottens kamp mot fusket

Forskningsfusk Stora pengar, ära och berömmelse skapar frestelser att fuska. Det gäller idrottare som dopar sig men kan lika gärna gälla forskare. Och forskningen kan lära av kampen mot dopning och internationella regelverk för sanktioner. Ett steg på vägen är Oredlighetsutredningens förslag om en nationell definition av fusk, i stället för myllret av lärosätenas olika riktlinjer och tolkningar. Det behövs också forskning om oredlighet, om publiceringshetsen som gjort det viktigare att räkna än att läsa publikationer och en kvalitetskontroll som outsourcats till ibland högst opålitliga tidskrifter.


Brist på upprepning kan vara ”tveksam forskning”

Etik – Att skapa riktlinjer för etik är den enkla biten, det svåra är att få till en levande och kontinuerlig diskussion, som inte bara blossar upp när något spektakulärt fall av forskningsfusk har inträffat.


Karolinska Institutet, Campus Solna

Omfattande åtgärdsplan ska återupprätta KI:s rykte

Kvalitet Macchiarini-affären kan inte ses som en enskild incident. Det fastslår KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Därför ska hela organisationen nu ses över, enligt lärosätets egen handlingsplan.Karolinska Institutet, Campus Solna

Kanslerns avsked ännu ett exceptionellt spår av Macchiarini

Etik ”Om Macchiarinis insatser hade varit så framgångsrika som KI-ledningen hoppades på, hade sannolikt ytterst få intresserat sig för och klandrat att universitetet rundade regelverken i samband med hans anställning. Men som bekant blev följderna den här gången katastrofala.” Det skriver Universitetslärarens medarbetare MarieLouise Samuelsson i en analys.


Skandalernas år

Etik Utbredda brott mot anställningsförordningen har skett i skymundan.Det blir allt svårare att slingra sig från ansvar

Etik Att som KI-ledningen under Macchiariniaffären försöka slingra sig från ansvar blir allt svårare. Transparensen ökar i takt med att alltmer material kommer att vara öppet tillgängligt på nätet.