Regeringen utreder frågan om forskningsfusk

Etik Regeringen lovar att inom kort tillsätta en länge efterlyst utredning om oredlighet i forskning. Detta efter det mycket uppmärksammade fallet med gästprofessorn vid Karolinska institutet.

Universiteten har dålig kontroll över bisysslor

Villkor Mer än 10 000 universitetslärare kan ha bisysslor. Men ingen vet egentligen. Flera universitet har dålig kontroll. De vet inte hur många bisysslorna är eller vilka personer som har bisysslor.

Rektorer har inte anmält bisysslor

Villkor Rektorer vid svenska lärosäten är skyldiga att anmäla eventuella bisysslor till regeringen. Men det finns rektorer som inte levt upp till skyldigheten.

Gerdahallen

”Universitetet har ingen kontroll över stiftelsen”

Etik En storm har brutit ut kring stiftelsen Gerdahallen i Lund. Skattelösningar ifrågasätts liksom kollektivanslutning till en handbollsklubb. Samtidigt är ekonomin knackig och motionärerna väljer andra motionsställen.

Unik motionslösning i Lund

Etik Det är en unik lösning att Lunds universitet har skapat en egen stiftelse för anställda och studenters motionsidrott. Det framgår av Universitetslärarens sammanställning över hur man har löst frågan vid övriga universitet. De flesta universitet har ingen egen motionsverksamhet. Den som finns organiseras oftast av studenterna i ideella idrottsföreningar, ibland tillsammans med universitetet.

Universitetet vill inte kommentera

Etik – Vi har inga ytterligare kommentarer. Du har fått vårt svar och det har jag stämt av med förvaltningschefen. Det säger Cecilia Billgren, avdelningschef vid Lunds universitet, när Universitetsläraren ber henne utveckla varför Lunds universitet inte vill svara på några frågor om Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, i vardagslag kallad Gerdahallen. Först skulle rektor […]