Gerdahallen

”Universitetet har ingen kontroll över stiftelsen”

Etik En storm har brutit ut kring stiftelsen Gerdahallen i Lund. Skattelösningar ifrågasätts liksom kollektivanslutning till en handbollsklubb. Samtidigt är ekonomin knackig och motionärerna väljer andra motionsställen.

Unik motionslösning i Lund

Etik Det är en unik lösning att Lunds universitet har skapat en egen stiftelse för anställda och studenters motionsidrott. Det framgår av Universitetslärarens sammanställning över hur man har löst frågan vid övriga universitet. De flesta universitet har ingen egen motionsverksamhet. Den som finns organiseras oftast av studenterna i ideella idrottsföreningar, ibland tillsammans med universitetet.

Universitetet vill inte kommentera

Etik – Vi har inga ytterligare kommentarer. Du har fått vårt svar och det har jag stämt av med förvaltningschefen. Det säger Cecilia Billgren, avdelningschef vid Lunds universitet, när Universitetsläraren ber henne utveckla varför Lunds universitet inte vill svara på några frågor om Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, i vardagslag kallad Gerdahallen. Först skulle rektor […]