Lösa anklagelser och ogrundade påståenden

Debatt "Universitetslärarens artikel om Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är ensidig och tendentiöst vinklad". Det skriver fakultetens dekan och prodekan.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Göteborgsprefekt anklagas för grundlagsbrott

Etik Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet är i blåsväder. En prefekt anklagas för att försöka tysta kritiker och efterforska uppgiftslämnare till pressen. Båda möjliga brott mot grundlagen.

Så vill regeringen stoppa nya Macchiarini-skandaler

Forskningsfusk Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson har avvisat kraven på en haverikommission i fallet Macchiarini. I stället ska två olika utredningar förhindra nya skandaler.

KVA kräver: Återuppta utredningen om Macchiarini

Etik Utredningen om forskningsfusk måste återupptas och Karolinska institutet fråntas ansvaret för ärendet i fallet Macchiarini. Det kräver Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

Paolo Macchiarini

”Kalla in polisen vid komplicerat forskningsfusk”

Etik Ta hjälp av polisen för att utreda svåra fall av oredlighet i forskning. Det föreslår Vetenskapsrådets tidigare generaldirektör Mille Millnert, efter Macchiarini-skandalen vid Karolinska institutet. En annan fråga är: Vad händer nu med Macchiarinis doktorander?

Akademi-bekant leder KI:s haverikommission

Etik Sten Heckscher, jurist med stort nätverk i sektorn och inom politiken, ska leda haverikommissionen om vad som hände när KI:s lovordade rekrytering förvandlades till en skandal.

Oklara regler ger oklara utslag

Etik Ett plagiatärende vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har slutat i ett frågetecken. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kan i avsaknad av riktlinjer inte avgöra om lärosätet gjort fel. Myndigheten kräver nu att regeringen klargör vad som gäller.

Regeringen utreder frågan om forskningsfusk

Etik Regeringen lovar att inom kort tillsätta en länge efterlyst utredning om oredlighet i forskning. Detta efter det mycket uppmärksammade fallet med gästprofessorn vid Karolinska institutet.