Avskedad professor vänder sig till Europadomstolen

Villkor Det uppmärksammade fallet då en Lundaprofessor avskedades på grund av frånvaro tar en ny vändning. Professorn drar tillbaka sitt överklagande till tingsrätten och vänder sig till Europadomstolen.


Forskarvärlden kan lära av idrottens kamp mot fusket

Forskningsfusk Stora pengar, ära och berömmelse skapar frestelser att fuska. Det gäller idrottare som dopar sig men kan lika gärna gälla forskare. Och forskningen kan lära av kampen mot dopning och internationella regelverk för sanktioner. Ett steg på vägen är Oredlighetsutredningens förslag om en nationell definition av fusk, i stället för myllret av lärosätenas olika riktlinjer och tolkningar. Det behövs också forskning om oredlighet, om publiceringshetsen som gjort det viktigare att räkna än att läsa publikationer och en kvalitetskontroll som outsourcats till ibland högst opålitliga tidskrifter.


Ny oredlighetsnämnd ska utreda misstänkt fusk

Etik Lärosätena ska inte längre ha ansvar för att utreda misstänkt forskningsfusk, föreslår en ny utredning. I stället inrättas Oredlighetsnämnden, en självständig så kallad nämndmyndighet som administrativt kommer att sortera under Vetenskapsrådet.


Lektor efterfrågar ny yrkesetik för högskolan

Etik Skrota SULF:s etiska riktlinjer och inför en frågebaserad professionsetik så att läraren bättre kan möta heterogena student­grupper. Det tycker Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås. Men SULF har valt andra vägar framåt.


Inget fel när LTU ville påverka examinatorer

Etik Två examinatorer har anmält Luleå tekniska universitet för att ha försökt hota och tvinga dem att godkänna en fuskmisstänkt student. Men UKÄ kom fram till att universitetet inte gjort något fel.Brist på upprepning kan vara ”tveksam forskning”

Etik – Att skapa riktlinjer för etik är den enkla biten, det svåra är att få till en levande och kontinuerlig diskussion, som inte bara blossar upp när något spektakulärt fall av forskningsfusk har inträffat.


Hur stort inflytande har betygsnämnderna?

Kvalitet Vad händer när det gnisslar i det vetenskapliga maskineri där betygsnämnder förhandsgranskar och bedömer avhandlingar? Kan en fakultet byta ut betygsnämnden, för att uppnå önskat resultat, disputation och godkänd avhandling? Så att det i praktiken är betygsnämnden, inte doktoranden, som blir underkänd? Finns därmed en sårbarhet i systemet som underlättar för svaga avhandlingar att passera?


Högerradikala sympatier bland akademiker synas

Etik Bland svenska akademiker har det historiskt sett funnits sympatier för högerradikala rörelser, vilket ställdes på sin spets i relationen till Nazityskland. Frågan är i högsta grad aktuell även i dag, hävdar Maria Björkman, idéhistoriker vid Uppsala universitet.