Forskare vill se ändring av etikprövningslagen

Etik Så som etikprövningslagen är utformad leder den till slöseri med forskares tid och resurser. Risken är också att potentiellt viktig forskning inte blir av, menar doktoranden August Danielson.

Student i Uppsala varnas efter fusk med ChatGPT

Utbildning Disciplinnämnden vid Uppsala universitet har varnat en student som fuskat med hjälp av ChatGPT. Det är det första kända fallet där en student fällts för att ha använt chatboten, visar Universitetslärarens genomgång.

Hjälp! Min student är en AI

Etik Bästa sättet att motverka AI-författade texter är kanske att plocka fram lärarens analoga verktygslåda

Migrationsverket larmar om missbruk av studentvisa

Utbildning En rapport från Migrationsverket varnar för missbruk av studentvisa. Lärosäten anses ha incitament att ta emot studenter utan höga krav, för att få in terminsavgifter. Bland lärosäten råder delade meningar om rapporten.

Forskare är också människor och ingen kan vara neutral

Forskning Distans, transparens och solida metoder är nyckelord för att kunna vara forskare och samtidigt ha politiska, ideologiska eller till och med aktivistiska intressen. Universitetsläraren har pratat med en ”jämställdhetsaktivist” och en ”S-märkt statsvetare”.