Den Namnlöse Doktoranden (spelad av doktoranden Raj Katti) våndas över sin första konferenspresentation i filmen PHD Movie 2.

Hög igenkänningsfaktor i skruvad doktorandfilm

Doktorand "The PHD Movie 2: Still in Grad School" har haft Sverigepremiär och producenten Jorge Cham besökte Karolinska institutet, KI, och Kungliga tekniska högskolan i samband med två filmvisningar i oktober.

Doktorandtid får räknas vid ansökan om medborgarskap

Villkor Att få tillgodoräkna sig tiden som doktorand när man vill bli svensk medborgare är mycket svårt. Men en ny dom visar att det finns en möjlighet. SULF driver nu ett liknande ärende för en medlem som bott åtta år i Sverige.

Förstärk inte bilden av akademins underdogs

Debatt När professor Jens Birch lyfter fram doktorandtiden som utmärkt för att bli förälder sätter han omedvetet fingret på en tvetydighet som präglar synen på doktorander.

Osynlig doktorandgrupp saknas i statistiken

Doktorand Sandwichdoktorander som verkar i Sverige med Sida-stöd syns inte i statistiken. Det sätter doktoranderna i en extra utsatt position, menar facket och kräver mer insyn.

Doktorander klämda mellan olika villkor

Doktorand Ett viktigt projekt för kapacitetsuppbyggnad, men doktorandens rättigheter behöver tydliggöras. Det säger en deltagare om sandwichprogrammet.

Ökad internationalisering märks i SULF-motioner

Kongress Den allt större internationaliseringen i högskolan sätter spår i motionerna till SULF:s kongress 19–20 november. Många motioner handlar om vikten av större mångfald, både i förbundet och på lärosätena.

Språket hinder för många doktorander

Doktorand SULF:s doktorandförening, SDF, vill ställa högre krav på lärosätena att språkmässigt inkludera den utländska personalen. Responsen från beslutsfattarna är avvaktande.