Utländska doktorander i kläm – nu svarar Försäkringskassan

Doktorand En utländsk doktorand nekades föräldrapenning på grund av ett glapp mellan två uppehållstillstånd. Doktoranden fick rätt men är bara ett exempel på när det kan uppstå problem för gruppen. Nu klarlägger Försäkringskassan vad som gäller.


SULF mötte Migrationsverket om doktoranders situation

Doktorand SULF mötte nyligen Migrationsverket för en dialog om främst utländska doktoranders situation.
– Vi vill vi ha en klarare, mer genomskinlig process för uppehållstillstånd och att den ska gå snabbare, säger Behbood Borghei i SULF:s doktorandförening, SDF.Längre uppehållstillstånd underlättar för doktorander

Doktorand Migrationsverket ändrar praxis och ger utländska doktorander möjlighet till tvååriga uppehållstillstånd med förlängning på två år.
– Det är väldigt bra och efterlängtat, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.


Okända doktorander i kommunens tjänst

Samverkan Kommundoktorander kan vara till stor nytta både för akademi och kommuner. Det menar Eva Marie Rigné från Sveriges kommuner och landsting, SKL.


Hur stort inflytande har betygsnämnderna?

Kvalitet Vad händer när det gnisslar i det vetenskapliga maskineri där betygsnämnder förhandsgranskar och bedömer avhandlingar? Kan en fakultet byta ut betygsnämnden, för att uppnå önskat resultat, disputation och godkänd avhandling? Så att det i praktiken är betygsnämnden, inte doktoranden, som blir underkänd? Finns därmed en sårbarhet i systemet som underlättar för svaga avhandlingar att passera?


Fatumo jobbar för kvinnors och barns hälsa

Porträtt En studievägledare uppmanade Fatumo Osman att läsa en yrkesutbildning i stället för att satsa på sin dröm om att bli läkare. Hon lyssnade bara med ett halvt öra. – Nu är jag snart inte läkare, men doktor, skojar doktoranden i medicinsk vetenskap.


Var fjärde doktorand snuvad på sina forskningsresultat

Doktorand En fjärdedel av doktoranderna uppger att deras forskningsresultat använts olovligen. Var tredje kvinnlig doktorand inom vissa ämnesområden upplever sig diskriminerad på grund av sitt kön. Det visar Doktorandspegeln 2016.


Allt fler disputerar – humaniora undantaget

Doktorand Sedan 1973 har antalet doktorsexamina fyrdubblats. Samtidigt har det skett en kraftig omfördelning där humaniora dragit det kortaste strået. – Andelen examina inom ämnet har minskat mest av alla avlagda doktorsexamina, säger Ingrid Pettersson, handläggare vid UKÄ.