Forskare vill se ändring av etikprövningslagen

Etik Så som etikprövningslagen är utformad leder den till slöseri med forskares tid och resurser. Risken är också att potentiellt viktig forskning inte blir av, menar doktoranden August Danielson.

Nytt forum ska ge stöd åt doktorander

Doktorand Hallå där Åsa Burman, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och projektledare för lärosätets nya Forum för doktorander.

Kartläggning visar lucka i rättssäkerhet

Doktorand Det är ovanligt men allvarligt för individen när en doktorandanställning inte förnyas trots att handledarresurserna inte har dragits in, enligt UKÄ.

Etikgranskning stoppade doktorand – år av arbete förlorat

Etik I flera år pågick ett doktorandprojekt utan att någon bedömde att det behövdes etiktillstånd. När personer inom ett annat ämne granskade utkastet inför disputation ledde det fram till en åtalsanmälan.
– Det här är ju helt sjukt, säger Paulina Rajkowska, ordförande för SULF:s doktorandförening.

Från inbördeskrig till livet som doktorand

Porträtt Mohamed Al-Sabri bytte inbördeskrigets vardag mot ett forskarstipendium i Sverige. Fyra år senare är han doktorand vid Uppsala universitet och känner sig trygg, även om resan mot drömmen om ett nytt liv är långt ifrån över.