Ingen allmän förlängning att vänta för doktorander

Doktorand Coronarestriktionerna kan vara ett skäl för förlängning av doktorandernas utbildning. Men SUHF stöder inte en generell förlängning. – Lärosätena har alldeles för lite fokus på att förbättra doktorandutbildningen under pandemin, säger Pil Maria Saugmann, ordförande för SFS doktorandkommitté.

Kvinnor hamnar efter under doktorandtiden

Karriär Utifrån doktoranders prestation går det att förutse deras excellens i den tidiga karri­ären – och kvinnliga doktorander publicerar och citeras mindre, visar en ny avhandling.

Disputationer behöver inte skjutas upp

Doktorand Kan nedstängda lärosäten påverka möjligheten att genomföra disputationer? Nej, svarar UKÄ, som nu har fastslagit att virtuella disputationer uppfyller kraven på offentlighet.