”Administratörer vid lärosätena har blivit ledningens verktyg”

Arbetsmiljö Administratörernas andel av personalen på lärosätena har inte ökat men gruppen har ändrat sammansättning och flyttats till en högre nivå i organisationen. Den har gått från att vara ett stöd för forskare och lärare till att bli ett medel för ledningen att styra och kontrollera verksamheten. Detta enligt två professorer vid Linnéuniversitetet.

GU:s mejlhaveri fortfarande inte löst – ”En katastrof”

Arbetsmiljö När mejlen slutade att fungera på Göteborgs universitet låg också backupen på de hårddiskar som havererade. Efter en dryg månad har fortfarande många av medarbetarna inte fått tillbaka e-posten.
– Det är en stor katastrof, säger Audur Magnusdottir, SULF:s lokala ordförande.

Hög risk för utmattning bland universitetslärare

Arbetsmiljö Risken för utmattningssyndrom är högre för universitetslärare jämfört med många andra yrkesgrupper. Ny forskning visar att det är väldigt svårt att bryta tillståndet.

Fredrik Björk

Han längtar efter att återse studenterna

Porträtt När coronapandemin slog till bytte Fredrik Björk campus vid Malmö universitet mot en provisorisk arbetsplats i sin kolonistuga. Där har han varvat föreläsningar i Zoom med att skörda kål och plocka äpplen. En rätt behaglig tillvaro kan tyckas – men han saknar att träffa studenterna.

Lyhörd chef viktigast vid arbete på distans

Arbetsmiljö Påtvingat distansarbete på grund av coronapandemin kan medföra särskilda utmaningar för lärare och forskare. Därför är det viktigt att närmaste chef är lyhörd.

Svårigheter visar sig på ett antal områden

Arbetsmiljö Allt gick inte som på räls vid omställningen. En rad frågor bekymrar lärosätena, som fusk vid tentamina, arbetsbelastning, studenter som lider av ensamheten och en eventuellt försämrad undervisning. Det finns en oro att inte alla lärare lyckats lika bra med distansundervisningen.

Lojala universitets­lärare drog det tyngsta lasset

Arbetsmiljö Ansvaret för att undervisningen fungerar faller i sista hand på den enskilda läraren. Lärare som hade sin undervisning förlagd i slutet av våren kunde därför belastas hårt. Det vittnar två lärare om för Universitetsläraren.