Det radikala förlorar när Roskilde sparar

Utrikes En demokratisk undervisning är ett signum för Roskilde universitet, som en gång ansågs vara det radikala universitetet. Men de kraftiga besparingarna inom humaniora slår hårt här, liksom vid övriga danska universitet.

Mörkertalet är stort för hot och våld inom akademin

Arbetsmiljö Hot och våld kan vara öppet fysiskt våld eller öppna hot, men också mobbning, trakasserier eller utstötning. Universitetsläraren har läst rapporter från universitet och högskolor över konflikter och bråk. En samling tragiska berättelser om vad människor kan göra mot varandra. Vi har också träffat säkerhetschefen vid Lunds universitet Per Gustafson och professor Magnus Sverke som forskar om sociala relationer på arbetsplatsen.

Bristande IT-säkerhet vid svenska lärosäten

Arbetsmiljö IT-systemen vid svenska lärosäten är utsatta för ständiga attacker.
– Vi inom universitetsvärlden har inte den bästa IT-säkerheten. Det gäller att hela tiden vara på tårna. Men vi håller på att täta till mer och mer luckor, säger Sören Berglund, IT-chef vid Umeå universitet.

Uppsala universitet

Uppsala universitet beklagar agerande mot doktorand

Doktorand En doktorand vid Uppsala universitet har anmält till Universitetskanslersämbetet att hon blivit felaktigt behandlad när hon försökt byta huvudhandledare.
Universitetet hävdar att inga formella fel begåtts men ”beklagar djupt” att handledarbytet utvecklats så olyckligt.

Arbetsgivarens ansvar ökar för stress och press

Arbetsmiljö Chefer har fått ett tydligare ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. På flera håll i landet hålls nu utbildningar för att högskolan ska bli en mer hälsosam arbetsplats.

Advokathjälp för hundratusentals kronor

Villkor Runt 50 000 kronor kostar det att låta en extern advokat utreda påstådda sexuella trakasserier. Den slutsatsen kan man dra av en faktura till Högskolan i Gävle. Utredningen visade att inga sexuella trakasserier skett från den högt uppsatta chefen.

Inhyrda advokater vinner konflikter åt arbetsgivare

Arbetsmiljö Inhyrda advokater som utreder på uppdrag av universitetens och högskolornas ledning. Det har blivit en effektiv metod för läro­säten att vinna konflikter med sina kritiker och anställda.

Kritik mot öppna kontorslandskap på nytt campus Chalmers

Arbetsmiljö Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers samhällsbyggnad. Så uttrycks ambitionen bakom ombyggnaden där institutionerna Arkitektur och Bygg- och miljöteknik ska ingå. Men många är kritiska mot att jobba i öppna kontorslandskap.