SULF sågar utredning om statligt anställda

Villkor Förslagen innebär ett försämrat anställningsskydd och en försvagning av forskningens frihet, menar SULF i sitt remissvar till utredningen om statligt anställda.

Stora skillnader mellan lärosätenas friskvårdsbidrag

Arbetsmiljö Friskvårdsbidraget för forskare och universitetslärare varierar mellan 4 000 kronor och 600 kronor per år, beroende på vilken arbetsgivare man har. Vid Luleå tekniska universitet får de anställda inget friskvårdsbidrag alls.

Sexuella trakasserier kan missas av hemmablindhet

Arbetsmiljö 32 konkreta förslag på åtgärder mot sexuella trakasserier fick Umeå universitet efter en extern granskning av Karin Röding. Även andra lärosäten kan ha nytta av förslagen, menar hon.

Så blir reglerna för arbetsrätten i höst

Villkor Nya turordningsregler, slopad allmän visstid och ett omgjort omställningsstöd är förändringar som kommer att gälla för SULF:s medlemmar när lagen om anställningsskydd förnyas.

Ny rapport: Ökad forskningstid men också mer administration

Forskning Akademianställdas forskningstid har ökat med två timmar per arbetsvecka sedan 2013. Tiden som läggs på administrativa arbetsuppgifter har också ökat, men enbart för kvinnor. Det visar en rapport från Vetenskapsrådet.

Hot och trakasserier kommer främst från studenter och kollegor

Arbetsmiljö De som utövar hot, trakasserier och våld mot forskare och universitetslärare är ofta studenter eller andra inom lärosätena. Fyra av tio har hotats eller trakasserats någon gång under karriären, och mest utsatta är kvinnor och utlandsfödda. Det visar den första nationella undersökningen i ämnet.