Utbrett missnöje bland Sveriges professorer

Arbetsmiljö En ny enkät om professorernas arbets­situation visar ett alarmerande resultat.
– Många som svarat på enkäten anser att systemet krackelerar – de har inte tid att utföra sina grundläggande uppgifter, säger Carina Keskitalo, ordförande i SULF:s professorssektion.

Visselblåste mot Macchiarini – anklagades för avundsjuka

Forskningsfusk Skräck, det var känslan när Karl-Henrik Grinnemo och hans tre medarbetare insåg att kollegan Paolo Macchiarini saknade data från djurförsök och tillstånd från myndigheter, och att misslyckade operationer tystades ner.

Akademiker dricker alkohol oftare än de flesta

Arbetsmiljö Akademiker är en av de grupper som oftast dricker alkohol. Det framgår av ny statistik som presenterades på ett seminarium vid Göteborgs universitet i mars.

Örebro universitet

Larm om psykisk misshandel i Örebro

Arbetsmiljö Trakasserier, mobbning och sjukskrivningar. Personer med anknytning till Örebro universitet har i flera år larmat om missförhållanden i en arbetsgrupp.
– Ledningen sopar problemen under mattan, säger en av dem.

”Vi har tagit det på allvar”

Arbetsmiljö Rektor Johan Schnürer säger att Örebro universitet tar larmen om upplevd mobbning på allvar. Arbetsmiljöundersökningen visar att de flesta trivs, men också att trakasserier förekommit det senaste året.

Administrativ personal hamnar under radarn

Arbetsmiljö Utan personal som sköter stödfunktioner vid lärosätena skulle kärnverksamheten rasa samman. Trots det får gruppen mycket lite uppmärksamhet och verkar gå under myndigheternas radar.

Eva avbröt forskningen efter handledarens övergrepp

Arbetsmiljö När Eva avvisade ett närmande från sin handledare blev hennes situation som doktorand snabbt ohållbar. Den obehagliga händelsen och tystnadskulturen som följde fick stora konsekvenser för hennes akademiska karriär.