Universitet brister i arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljö Sexuella trakasserier förekommer på svenska universitet. Bland de utsatta finns doktorander och studenter. Samtidigt finns det brister i lärosätenas förebyggande arbete, och få anmäler sina upplevelser, visar Universitetslärarens granskning.

Doktorand: ”Han ville att vi skulle vara ensamma”

Arbetsmiljö Vittnesmålen om en utbredd tystnadskultur och en rädsla för att anmäla sexuella trakasserier inom akademin är många.
– För mig ligger det största sveket hos universitetet. Inte hos personen som trakasserade mig, säger Jessica, doktorand vid Göteborgs universitet.

Forskare: Trakasserier kan få allvarliga konsekvenser

Arbetsmiljö Flera studier pekar på att studenter och doktorander utsätts för sexuella trakasserier. Många utsatta säger att lärosätet har gett dem otillräckligt med stöd. Det kan leda till att studier och forskning försvåras eller avbryts.
– Det är ett samhällsproblem, säger Elin Kvist, docent i sociologi.

Fackliga företrädare kritiska till Lunds nya Pan-process

Juridik Anställda vid Lunds universitet får inte längre yttra sig muntligt inför personalansvarsnämnden i ärenden som rör avsked eller uppsägning, och inte heller svara skriftligt på anklagelser. Nu reagerar fackliga vid andra lärosäten. I Borås har en kompromiss förhandlats fram.

Väktare dygnet runt efter incidenter på campus

Arbetsmiljö Larm och polisutryckningar, misshandel och skadegörelse. Den senaste tidens händelser har skapat oro på campus i Umeå. Nu finns väktare på plats dygnet runt, precis som i Stockholm och Göteborg.

Oenighet om ny Pan-process i Lund

Juridik Lunds universitet har gjort om sin process för ärenden i personalansvarsnämnden. Den anställde får numera inte närvara när nämnden fattar beslut om avsked eller uppsägning. Adam Brenthel, ordförande för Saco-S i Lund, är kritisk. – Varför ska man ändra på en välfungerande process?