Självcensur ett hot mot akademisk frihet?

Akademisk frihet Risken för självcensur var ett tema när forskare diskuterade akademisk frihet i samband med Världsvetenskapsdagen. Forskaren Beatrice Crona berättade om dilemmat att publicera eller avstå, när forskargruppen förstod att de löpte risk att bli stämda.

Hon brinner för forskningens frihet och hbtq-frågor

SULF SULF:s kongress 2018 avslutades som brukligt med val av ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren.
– Den viktigaste frågan för mig är forskningens frihet, säger Kristina Hildebrand, ny ledamot i styrelsen.

”Misstron mot vetenskap är oroväckande”

Akademisk frihet I Ungern begränsas den akademiska friheten. I Turkiet väljer president Erdogan rektorerna. Kinesiska politruker granskar kursinnehåll i andra länder. I inledningen av SULF:s kongress talade Pam Fredman om det internationella perspektivet och universitet och högskolors roll för akademisk frihet och om hoten mot dem.

Illustration

Vaccin, miljö och tobak offer för desinformation

Forskning Den desinformation som sprids i dag har olika ursprung och olika syften. Det gemensamma är att den är en destruktiv kraft som behöver bekämpas för att det ska vara möjligt att skilja lögn från sanning.

Ungerns regering stärker greppet om forskningen

Akademisk frihet Ungerns regering fortsätter att steg för steg försöka ta kontroll över landets vetenskapsinstitutioner. Attackerna på den akademiska friheten riktas särskilt mot samhällsvetenskapen och studier rörande genus, invandring och minoriteter.