Regeringen backar om nya nomineringsrutiner

Akademisk frihet Utbildningsdepartementet backar nu från de ”nya rutiner” för nominering av styrelseledamöter som infördes under hösten. Frågan är hur det blir i vår då nya nomineringspersoner ska utses.

Regeringens nya rutiner anses strida mot högskoleförordningen

Akademisk frihet Nya rutiner för nomineringar till styrelserna ger regeringen större inflytande på lärosätenas bekostnad. Kåre Bremer, nomineringsperson för Stockholms universitet, är kritisk och menar att det strider mot högskoleförordningen.

Danska forskarprotester: ”Angrepp på fri forskning”

Akademisk frihet Mer än 3 000 danska akademiker protesterar mot ett beslut i folketinget som ses som ett angrepp på den fria forskningen.
– Även i Sverige har klimatet blivit hårdare, säger Karin Åmossa från SULF.