Konsten att forska under hot

Akademisk frihet Det kan handla om vargar, dieter, ekonomi eller mjölk. Ämnen där människor i stor utsträckning har förutfattade meningar om vad som är rätt och fel. Sådant som debatteras mycket i traditionella och sociala medier. Universitetsläraren har talat med forskare som är verksamma inom områden där det finns mycket åsikter, myter, intressen och ideologier. Hur påverkar det forskaren och forskningen? Vad betyder det på lång sikt om människor blir så provocerade av vetenskapliga rön att de går till angrepp och hotar forskare?

EU vill modernisera syftet med högre utbildning

Villkor EU håller på att flytta fokus för högre utbildning från enbart anställningsbarhet och anpassning till arbetsmarknaden till att mera betona demokratiaspekten och sociala färdigheter.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Jävig försvarsminister hyllar beslut om campus Borlänge

Politik Försvarsminister Peter Hultqvist (S) deltog inte i regeringens beslut om att ändra i regleringsbrevet för Högskolan Dalarna. Som ordförande i S-distriktet i Dalarna betraktas han som jävig, vilket dock inte hindrat honom att debattera för campus Borlänges fortlevnad.

Regeringen detroniserar Högskolan Dalarnas ledning

Akademisk frihet Genom en ovanlig ändring i regleringsbrevet kör regeringen över ledningen för Högskolan Dalarna. Ändringen slår fast att högskolan fortsatt ska finnas i både Borlänge och Falun.

Generationsskifte i Sveriges unga akademi

Forskning Sveriges unga akademi har fyllt fem år och tiden har kommit för de 20 ledamöterna som var med från början att kliva av sina poster.
– Det är bra att de sparkar ut oss, säger Annika Pohl, forskarassistent i materialkemi vid Uppsala universitet.

”Självklart att universiteten ska gå i spetsen för yttrandefrihet”

Akademisk frihet Scholars at Risk verkar globalt till försvar för hotade akademiker. På Bokmässan 2016 tar nätverket plats i årets yttrandefrihetstema.
– Vi vill att fler svenska lärosäten engagerar sig i de här frågorna, säger Karolina Catoni, samordnare för Scholars at Risk Sverige.