”Självklart att universiteten ska gå i spetsen för yttrandefrihet”

Akademisk frihet Scholars at Risk verkar globalt till försvar för hotade akademiker. På Bokmässan 2016 tar nätverket plats i årets yttrandefrihetstema.
– Vi vill att fler svenska lärosäten engagerar sig i de här frågorna, säger Karolina Catoni, samordnare för Scholars at Risk Sverige.

Invigning av Bokmässan 2016

Göteborgs universitet lyfter fram akademisk frihet på Bokmässan

Akademisk frihet Göteborgs universitet är en huvudpartner till Bokmässans yttrandefrihetstema.
– Vi vill sätta fokus också på den akademiska friheten, som är under ökat tryck globalt, säger Göteborgs universitets prorektor Helena Lindholm.

Brexit skapar oro för samarbeten och forskningsanslag

Utrikes Oron växer bland brittiska forskare att EU-utträdet ska ge negativa effekter. Bland farhågorna finns uteblivna anslag och avbrutna internationella samarbeten. Men från svensk sida manar Vinnova till fortsatt lugn.

Rivstart för svenskt stöd till hotade forskare 

Akademisk frihet Fängslade akademiker i Turkiet, hotade forskare i Syrien och triggervarningar i amerikanska kursplaner diskuterades när Scholars at Risk, SAR, höll sin globala konferens. Akademisk frihet står också i fokus på Bokmässan då den svenska SAR-sektionen är en av organisationerna bakom årets tema om yttrandefrihet.

Litauisk historiker kritiserad av staten för publicering

Akademisk frihet 25 år efter balternas frigörelse är det alltjämt svårt att skriva förutsättningslöst om ländernas sovjetiska historia. Den litauiske historikern Mindaugas Pocius har försökt – och höll på att hamna i rätten.

Akademisk frihet under press

Utrikes Hongkong har länge varit en fri och stabil hamn i en orolig region. Men efter att den gamla kronkolonin överlämnades till Kina 1997 har den ­kinesiska regimen snabbt ökat sitt inflytande över stadens institutioner. Universiteten tillhör de värst drabbade, och Hongkongs akademiska frihet befinner sig nu under stor press.