Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Jävig försvarsminister hyllar beslut om campus Borlänge

Politik Försvarsminister Peter Hultqvist (S) deltog inte i regeringens beslut om att ändra i regleringsbrevet för Högskolan Dalarna. Som ordförande i S-distriktet i Dalarna betraktas han som jävig, vilket dock inte hindrat honom att debattera för campus Borlänges fortlevnad.

Regeringen detroniserar Högskolan Dalarnas ledning

Akademisk frihet Genom en ovanlig ändring i regleringsbrevet kör regeringen över ledningen för Högskolan Dalarna. Ändringen slår fast att högskolan fortsatt ska finnas i både Borlänge och Falun.

Generationsskifte i Sveriges unga akademi

Forskning Sveriges unga akademi har fyllt fem år och tiden har kommit för de 20 ledamöterna som var med från början att kliva av sina poster.
– Det är bra att de sparkar ut oss, säger Annika Pohl, forskarassistent i materialkemi vid Uppsala universitet.

”Självklart att universiteten ska gå i spetsen för yttrandefrihet”

Akademisk frihet Scholars at Risk verkar globalt till försvar för hotade akademiker. På Bokmässan 2016 tar nätverket plats i årets yttrandefrihetstema.
– Vi vill att fler svenska lärosäten engagerar sig i de här frågorna, säger Karolina Catoni, samordnare för Scholars at Risk Sverige.

Invigning av Bokmässan 2016

Göteborgs universitet lyfter fram akademisk frihet på Bokmässan

Akademisk frihet Göteborgs universitet är en huvudpartner till Bokmässans yttrandefrihetstema.
– Vi vill sätta fokus också på den akademiska friheten, som är under ökat tryck globalt, säger Göteborgs universitets prorektor Helena Lindholm.

Brexit skapar oro för samarbeten och forskningsanslag

Utland Oron växer bland brittiska forskare att EU-utträdet ska ge negativa effekter. Bland farhågorna finns uteblivna anslag och avbrutna internationella samarbeten. Men från svensk sida manar Vinnova till fortsatt lugn.

Rivstart för svenskt stöd till hotade forskare 

Akademisk frihet Fängslade akademiker i Turkiet, hotade forskare i Syrien och triggervarningar i amerikanska kursplaner diskuterades när Scholars at Risk, SAR, höll sin globala konferens. Akademisk frihet står också i fokus på Bokmässan då den svenska SAR-sektionen är en av organisationerna bakom årets tema om yttrandefrihet.