Så hanterar forskare påhopp i sociala medier

Arbetsmiljö Många forskare som uttalar sig offentligt blir angripna på sociala medier och via mejl. Vissa ämnen verkar särskilt trigga trollen på nätet, som restriktioner mot pandemin och vaccinationer.

Fördubblat studentfusk efter två pandemiår

Utbildning Antalet disciplinärenden har under 2021 ökat med 24 procent från 2020 och fördubblats jämfört med 2019. Även långsiktigt ökar andelen fuskande studenter.

”Hermann Hesse kan hjälpa akademiska lärare”

Utbildning Hallå där Michał Zawadzki, lektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet, som skrivit en vetenskaplig artikel om hur Hermann Hesses Glaspärlespelet kan inspirera till kritiska studier av högre utbildning.

Från inbördeskrig till livet som doktorand

Porträtt Mohamed Al-Sabri bytte inbördeskrigets vardag mot ett forskarstipendium i Sverige. Fyra år senare är han doktorand vid Uppsala universitet och känner sig trygg, även om resan mot drömmen om ett nytt liv är långt ifrån över.

From civil war to life as a doctoral candidate

Profiles Mohamed Al-Sabri left his everyday life of civil war for a research scholarship in Sweden. Four years later, he is a doctoral candidate at Uppsala University and feels secure, even though the journey towards his dream of a new life is far from over.

Hur du blåser i visselpipan och har en karriär efteråt

Arbetsmiljö Det är väl känt att det är riskfyllt att vara visselblåsare, både de som anmäls och lärosätenas ledningar försöker ofta skjuta budbäraren. Men det finns metoder för att minska risken att råka illa ut.

Grundreceptet för en god kreativ forskningsmiljö

Forskning Antiauktoritära relationer, ömsesidig respekt, ålders- och kompetensmässig spridning i gruppen och känslan av att man gör viktiga saker tillsammans, det är ingredienser som ofta finns i goda forskningsmiljöer.

Utköp av anställda utan rättslig mall

Finansiering Hur generös arbetsgivaren är vid utköp med avgångsvederlag av anställda varierar mellan lärosätena, visar Universitetslärarens granskning. Några enhetliga regler för vad som gäller vid utköp finns inte.

Att utse hedersdoktorer för vetenskapens bästa

Vetenskap År 1839 utsåg Uppsala universitet Sveriges första hedersmagister. Titeln bytte senare namn till hedersdoktor. Vilka kriterier spelar roll i dag, när lärosätena delar ut hedersdoktorat?