Varnad för oredlighet – kritiseras även av JO

Artiklar Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en universitetslektor vid Stockholms universitet, bland annat för hens agerande i samband med en ansökan om forskningsmedel. Lektorn har också lämnat oriktiga uppgifter till JO.

Universitet vill stärka chefers förmåga att ta tag i trakasserier

Arbetsmiljö #metoo-kampanjen fortsätter forsa över Sverige, akademin är inget undantag. Det talas om en revolution. Men för att det ska vara en revolution krävs att strukturerna får bestående men. Vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet arbetar man nu för att chefer på olika nivåer bättre ska kunna hjälpa personer som utsätts för sexuella trakasserier.

Avtal vid LTU undertecknades av obehöriga

Juridik 40 procent av de kontrollerade avtalen för 2016 vid Luleå tekniska universitet hade skrivits under av en ”icke behörig ”. Det visar en stickprovskontroll som universitetet har gjort och som har redovisats för styrelsen.

Finansdepartementet joker i spelet om sparandet

Finansiering ”Det vet ju alla att universiteten samlar pengar på hög.” Det är en vanlig uppfattning, men hur ska lärosätena undvika att kassakistorna blir överfulla? Den ständigt pågående balansgången mellan rimliga buffertar och strategiska satsningar är komplicerad. I år tillkommer även stora behov av finansiering av forskningsinfrastruktur, samtidigt som finansdepartementet fortsätter använda myndighetskapitalet som argument mot nya resurser till akademin.

Misstänkt skonummerutlysning vid Stockholms universitet

Karriär Antalet så kallade skonummerutlysningar har ökat starkt sedan sexmånadersvikariaten utan utlysning inte längre blev möjliga. Det hävdar SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. SULF tar nu upp ett av flera misstänkta fall vid Stockholms universitet.

Hon satsar på webb-tv och skapar dialog om pedagogik

Undervisning Klara Bolander Laksov och hennes kollegor har startat Pedagogeeks, ett webb-tv-progam om högskolepedagogik. – Det är viktigt att skapa en kultur som gynnar lärandet, där kollegor för en dialog med varandra, säger hon.

Hallå där Tiina Rosenberg…

Villkor ...som har tjänstgjort som rektor vid Konstuniversitetet i Helsingfors och nu har återvänt till en professur i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Södra huset, röda gången, Stockholms universitet

Påstådd studentbrist var falskt alarm

Student I augusti rapporterade media att hundratals utbildningar riskerade nedläggning. Orsaken sades vara att det saknades behöriga studenter. Nu visar det sig dock att oron var obefogad.