First cheat caught – so what happens now?

Teaching Within the higher education sector, there has been a great deal of reflection on the subject of artificial intelligence since Chat GPT was launched. The key question so far has been about cheating.

Väktare dygnet runt efter incidenter på campus

Arbetsmiljö Larm och polisutryckningar, misshandel och skadegörelse. Den senaste tidens händelser har skapat oro på campus i Umeå. Nu finns väktare på plats dygnet runt, precis som i Stockholm och Göteborg.

AI chatbot compared to ghostwriters

Teaching There has been a great deal of heated discussion since the chatbot ChatGPT was launched. Just about everyone in the higher education sector has been talking about artificial intelligence. So when does it become cheating?

AI-chatbot jämförs med spökskrivare

Undervisning Diskussionen har gått varm sedan chatboten ChatGPT lanserades. Var och varannan inom högskolesektorn har snart reflekterat över artificiell intelligens. Så när blir det fusk?

Visselblåsningar vid vart tredje lärosäte

Arbetsmiljö Enligt den nya visselblåsarlagen har universitet och högskolor nu infört sina egna visselblåsarkanaler. Hittills har elva lärosäten tagit emot minst en anmälan via sin kanal, visar Universitetslärarens genomgång.

Nytt forum ska ge stöd åt doktorander

Doktorand Hallå där Åsa Burman, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och projektledare för lärosätets nya Forum för doktorander.