First cheat caught – so what happens now?

Teaching Within the higher education sector, there has been a great deal of reflection on the subject of artificial intelligence since Chat GPT was launched. The key question so far has been about cheating.

AI chatbot compared to ghostwriters

Teaching There has been a great deal of heated discussion since the chatbot ChatGPT was launched. Just about everyone in the higher education sector has been talking about artificial intelligence. So when does it become cheating?

AI-chatbot jämförs med spökskrivare

Undervisning Diskussionen har gått varm sedan chatboten ChatGPT lanserades. Var och varannan inom högskolesektorn har snart reflekterat över artificiell intelligens. Så när blir det fusk?

Forskar för att stoppa skjutningar

Porträtt Forskaren och polisen Mia-Maria Magnusson har nyligen disputerat på öppen droghandel och skjutningar. Hennes metod, som går ut på att förutse var potentiellt dödliga skjutningar ska ske, är nu redo att börja användas i bred skala.

Elledningar i svensk skog

Skenande kostnader för el och hyror oroar lärosätena

Finansiering Det ekonomiska läget för lärosätena är osäkert och deras bedömningar sträcker sig från hanterbart till bekymmersamt. Många lärosäten befarar att ökade kostnader för hyror och el kommer att minska resurserna för undervisning och forskning.

Hövlighet på jobbet kan smitta av sig på andra

Arbetsmiljö Välbefinnande, hälsa och benägenheten att byta jobb är sådant som påverkas av ohövlighet på jobbet. Forskaren Kristoffer Holm utvecklar en metod för att vi ska bli mer hövliga.

Arbete utomhus kan öka välbefinnandet

Arbetsmiljö Flytta ut kontoret eller ta en promenad för att tänka eller samtala med en kollega. Det är några sätt att luckra upp formerna för inomhusarbete och stillasittande.

Föreläsning om stereotyper skapade storm i Malmö

Undervisning Förekommer det rasism på masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet? Eller används anklagelser om rasism för att tysta studenter och lärare? Efter en föreläsning om rasistiska sexuella stereotyper har det stormat kring lärosätet.