Avtal om finansiering av ESS dröjer

Forskning ESS avtal med dess 13 medlemsländer, som berör finansieringen av forskningsanläggningen, dröjer ett halvår extra. Regeringsbildning i Sverige och Storbritannien samt tekniska problem uppges vara orsakerna.

New education minister promises change

Politics The new Minister for Education, Mats Persson of the Liberal Party, has announced that the new government will implement "major reforms" in higher education and research.

Forskarna imponeras av vad reptilhjärnan klarar

Forskning I Ystad djurpark studerar forskare från Lunds universitet beteendet hos sex alligatorer, för att lära sig mer om dinosaurietiden. De har överraskats av hur mycket alligatorerna klarar av.

Researchers impressed by what the reptilian brain can do

Research At Ystad Zoo, researchers from Lund University are studying the behaviour of six alligators in order to learn more about the dinosaur era. They have been surprised by how much the alligators can do.

Flygbild Max IV

Max IV riskerar tredubbla elkostnader

Finansiering Max IV, en av Sveriges största forskningsanläggningar, riskerar att drabbas av tredubbla elkostnader. I dag betalar man 30 miljoner kronor per år. Tillfälligt anställningsstopp har införts för att ge beredskap inför de förmodat höjda kostnaderna.

Läkarstudenten som blev patient

Porträtt Jonatan Wistrand läste andra terminen på läkarprogrammet när han drabbades av cancer. Mötena med vården fick honom att fundera över relationen mellan läkare och patient – ett ämne han i dag forskar på och undervisar i parallellt med sin läkartjänst.

Relationen mellan högskola och gymnasium spelar roll

Undervisning Hur kommer det sig att vissa studenter har så svårt att skriva korrekt och ta sig an långa texter? Erfarna röster från ”språkverkstadsgolvet” gör klart att det inte finns en enda förklaring, utan ganska många.