Forskarna imponeras av vad reptilhjärnan klarar

Forskning I Ystad djurpark studerar forskare från Lunds universitet beteendet hos sex alligatorer, för att lära sig mer om dinosaurietiden. De har överraskats av hur mycket alligatorerna klarar av.

Researchers impressed by what the reptilian brain can do

Research At Ystad Zoo, researchers from Lund University are studying the behaviour of six alligators in order to learn more about the dinosaur era. They have been surprised by how much the alligators can do.

Flygbild Max IV

Max IV riskerar tredubbla elkostnader

Finansiering Max IV, en av Sveriges största forskningsanläggningar, riskerar att drabbas av tredubbla elkostnader. I dag betalar man 30 miljoner kronor per år. Tillfälligt anställningsstopp har införts för att ge beredskap inför de förmodat höjda kostnaderna.

Läkarstudenten som blev patient

Porträtt Jonatan Wistrand läste andra terminen på läkarprogrammet när han drabbades av cancer. Mötena med vården fick honom att fundera över relationen mellan läkare och patient – ett ämne han i dag forskar på och undervisar i parallellt med sin läkartjänst.

Relationen mellan högskola och gymnasium spelar roll

Undervisning Hur kommer det sig att vissa studenter har så svårt att skriva korrekt och ta sig an långa texter? Erfarna röster från ”språkverkstadsgolvet” gör klart att det inte finns en enda förklaring, utan ganska många.

Blandade betyg till lärosätenas nya loggor

Utbildning Två nya loggor hittills i år, den ena kanske mer lyckad än den andra. Överlag kunde högskolor och universitet lägga mer krut på designen, menar universitetsläraren och designern Minna Sakaria.

Svenska lärosäten stoppar samarbeten med Ryssland och Belarus

Utrikes Svenska universitet avbryter nu samarbeten med Ryssland och Belarus.
– Vi ser det som otroligt viktigt att markera att vi inte vill ha något samarbete med ryska statliga lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet .

Forskare åtalsanmäld för ytterligare sju artiklar

Etik Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, har lämnat in en ny åtalsanmälan mot professor Kristina Sundquist vid Lunds universitet som redan utreds i ett omskrivet fall. Hälften av artiklarna som misstänks sakna etiktillstånd ingår i ett projekt finansierat av EU:s ramprogram Horisont 2020.

Han spekulerar om framtidens forskare

Forskning Hallå där Johannes Stripple docent i statsvetenskap och projekt­ledare för Lunds universitetsmagasins jubileumsnummer daterat 2041, en kunskapsbaserad spekulation om framtiden.