Svenska lärosäten stoppar samarbeten med Ryssland och Belarus

Utrikes Svenska universitet avbryter nu samarbeten med Ryssland och Belarus.
– Vi ser det som otroligt viktigt att markera att vi inte vill ha något samarbete med ryska statliga lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet .

Ministern betonar kvalitet och akademisk frihet

Politik Vi tenderar att underskatta behovet av kvalitet i högre utbildning och forskning. Det säger utbildningsminister Anna Ekström (S), som nu även tar över högskolefrågorna.

He helps the police solve murders

Profiles Andreas Tillmar is the genetics researcher who played a large part in clearing up a double murder in Linköping in 2004 after 16 years. He developed the method and solved the genetic puzzle that identified the killer.

Hans dna-forskning hjälpte polisen lösa dubbelmordet

Porträtt Andreas Tillmar är genetikforskaren som har stor del i att dubbelmordet i Linköping 2004 fick sin lösning efter 16 år. Han utvecklade metoden och la det genetiska pusslet som gjorde att mördaren kunde ringas in.

Ökade anslag kräver plan för fler studenter

Finansiering Linköpings universitet har nu en handlings­plan för att attrahera fler studenter. Bland åtgärderna finns överintag, fler antagningar per år och fler sommarkurser.