Vad tycker du om kongressen?

Kongress SULF:s kongress går in på sin andra och sista dag. Universitetsläraren frågade tre ombud om deras intryck och förväntningar.

Konst och vetenskap befruktar varandra

Samverkan När forskningen låter sig inspireras av konsten kan nya forskningsfrågor uppstå. Vetenskapen kan också använda sig av konstens förmåga att engagera och driva till handling. Här är exempel på fem lärosäten där konst och vetenskap möts på lika villkor.

Linköpings universitet, campus Valla

Linköpings universitet ratar lärarundantaget

Villkor Linköpings universitet vill kunna använda lärarnas undervisningsmaterial och också ha möjlighet att ändra i det, även sedan lärarna slutat.
– Vi uppmanar alla SULF-medlemmar att hålla ögonen öppna för intrång i upphovsrätten, säger Krzysztof Marciniak, Saco-S vid Linköpings universitet.

Linköpingsforskare utreds för falska meriter

Forskningsfusk Synnerligen tvivelaktiga meriter, falska vetenskapliga tidskrifter och påhittade forskningsinstitut. Det är uppgifter som ligger till grund för att Linköpings universitet nu utreder en tidigare anställd forskare för oredlighet och oegentligheter.

Bortglömt konstnärskap förändrade Karins liv

Porträtt Slumpen ställde Karin Ström Lehander, konstvetare i Linköping, inför en herrgårdsflygel full av det orörda arvet efter konstnären Tyra Kleen. Nu har det blivit en forskningsuppgift för livet.
– Det var inte jag som hittade Tyra, det var hon som hittade mig, säger Karin Ström Lehander.

Hallå där Randi Hellgren…

Artiklar ... som lämnar Linköpings universitet där hon var student, därefter blev en ”arbetsmarknads­politisk åtgärd” och nu slutar som HR-direktör efter en lång karriär inom ett område som förvandlats från administrativt till strategiskt.

Facket tar strid för rätten att redigera webbsidor

Akademisk frihet Saco-S vid Linköpings universitet är mycket kritiskt till omorganisationen av lärosätets webb.
– För oss är det fråga om akademisk frihet och frihet att uttrycka våra åsikter, säger Saco-S-rådets ordförande Krzysztof Marciniak.

”Linköpings universitet gjorde fel i tillsättningen av junior lektor”

Villkor Överklagandenämnden för högskolan kan inte fälla Linköpings universitet efter flera turer kring tillsättningen av en junior universitetslektor. Nämnden överlämnar dock en kopia av sitt beslut till UKÄ.
– ÖNH markerar att universitetet gjort fel och att man anser att UKÄ bör granska ärendet, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Ida Åberg, doktorand, Linköpings universitet

Ida Åbergs odling är både vetenskaplig och politisk

Porträtt När Ida Åberg gick på folkhögskolekurs i stadsodling fick hon en aha-upplevelse; odling är i allra högsta grad politik, den konkretiserar politiska åsikter till handling. Så nu skriver hon sin avhandling i stats­vetenskap om stadsodling.

Red ut akademins obegripliga finansiella bestämmelser

Debatt Som forskningskoordinator vid Linköpings universitet stötte jag på småsten i högskole­arbetets vardag. Småsten som ibland växte till stora stenar och kunde leda till höga berg. Som riksdagsledamot har jag de senaste månaderna ägnat mig åt att fråga forsknings- och högskoleministern om i sig vitt skilda saker, men som anställda vid något av Sveriges lärosäten ständigt […]