Bortglömt konstnärskap förändrade Karins liv

Porträtt Slumpen ställde Karin Ström Lehander, konstvetare i Linköping, inför en herrgårdsflygel full av det orörda arvet efter konstnären Tyra Kleen. Nu har det blivit en forskningsuppgift för livet.
– Det var inte jag som hittade Tyra, det var hon som hittade mig, säger Karin Ström Lehander.

Hallå där Randi Hellgren…

Artiklar ... som lämnar Linköpings universitet där hon var student, därefter blev en ”arbetsmarknads­politisk åtgärd” och nu slutar som HR-direktör efter en lång karriär inom ett område som förvandlats från administrativt till strategiskt.

Facket tar strid för rätten att redigera webbsidor

Akademisk frihet Saco-S vid Linköpings universitet är mycket kritiskt till omorganisationen av lärosätets webb.
– För oss är det fråga om akademisk frihet och frihet att uttrycka våra åsikter, säger Saco-S-rådets ordförande Krzysztof Marciniak.

”Linköpings universitet gjorde fel i tillsättningen av junior lektor”

Villkor Överklagandenämnden för högskolan kan inte fälla Linköpings universitet efter flera turer kring tillsättningen av en junior universitetslektor. Nämnden överlämnar dock en kopia av sitt beslut till UKÄ.
– ÖNH markerar att universitetet gjort fel och att man anser att UKÄ bör granska ärendet, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Ida Åberg, doktorand, Linköpings universitet

Ida Åbergs odling är både vetenskaplig och politisk

Porträtt När Ida Åberg gick på folkhögskolekurs i stadsodling fick hon en aha-upplevelse; odling är i allra högsta grad politik, den konkretiserar politiska åsikter till handling. Så nu skriver hon sin avhandling i stats­vetenskap om stadsodling.

Red ut akademins obegripliga finansiella bestämmelser

Debatt Som forskningskoordinator vid Linköpings universitet stötte jag på småsten i högskole­arbetets vardag. Småsten som ibland växte till stora stenar och kunde leda till höga berg. Som riksdagsledamot har jag de senaste månaderna ägnat mig åt att fråga forsknings- och högskoleministern om i sig vitt skilda saker, men som anställda vid något av Sveriges lärosäten ständigt […]

Linköpings universitet, campus Valla

Anställningsordningar strider mot utlysningsplikten

Villkor En lång rad svenska lärosäten bryter mot anställningsförordningen. De följer inte regeln att alla tjänster ska lysas ut, även de kortare än sex månader. Nu ska lärosätena ändra i sina anställningsordningar, men flaggar för att möjligheten till undantag av särskilda skäl kommer att användas flitigare.

Lunds universitet stäms för sexuella trakasserier

Villkor Män med makt som utsätter yngre medarbetare, doktorander och studenter. Så ser det vanligen ut när sexuella trakasserier inträffar vid universitet och högskolor. Nyligen har Diskrimineringsombudsmannen, DO, exempelvis stämt Lunds universitet efter att en student anmält sin lärare. Kravet på diskrimineringsersättning är 100 000 kronor. Vi berättar om aktuella fall av sexuella trakasserier, vad lagen säger och vad facket tycker.

”Det skulle ju ta en evighet att doktorera”

Porträtt Har du någonsin försökt lyssna till ett annat språk medan ditt modersmål talas i bakgrunden? Det har Lisa Kilman och hennes iakttagelser resulterade nyligen i en avhandling.