Praktik ger forskare nya kontakter utanför akademin

Karriär En månads arbete inom industrin gav doktoranden Shengxin Liu nya perspektiv på sin kompetens. Praktikprogrammet vid Karolinska institutet, KI, är uppskattat av såväl forskarna som av de deltagande arbetsgivarna.

Svårt att städa undan den största forskningsskandalen

Forskningsfusk Hovrättsdom väntar i Macchiarini-fallet, den italienske kirurgen är den ensamme skurken, både i rättsprocess och i amerikanska true-crime-serier. Karolinska institutet finns inte på de anklagades bänk, men man kan konstatera att de städinsatser som gjorts ibland skapat fler problem än de har löst.

”KI har behållit sin vetenskapliga ställning”

Finansiering Avgående rektor och företrädare för facket är överens om att systemet för forskningsfinansiering är ett av KI:s största bekymmer, nu när Macchiarini-skandalen inte längre är akut.

Four per cent experience sexual harassment

Work environment Women, young people and students are the groups that experience the most sexual harassment at Swedish higher education institutions, according to the first national study in the sector.

Friande dom mot Karin Dahlman-Wright överklagas

Etik Karin Dahlman-Wright, före detta prorektor vid Karolinska institutet, friades från oredlighet i forskning av Kammarrätten. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning överklagar nu det beslutet.