Visselblåsningar vid vart tredje lärosäte

Arbetsmiljö Enligt den nya visselblåsarlagen har universitet och högskolor nu infört sina egna visselblåsarkanaler. Hittills har elva lärosäten tagit emot minst en anmälan via sin kanal, visar Universitetslärarens genomgång.

Test med utbildning för funktionsvarierade

Mångfald Brist på studieteknik och finansieringsfrågan är utmaningar när det kommer till att anordna högskoleutbildning för studenter med intellektuella funktionsvariationer.

Stora skillnader mellan lärosätenas friskvårdsbidrag

Arbetsmiljö Friskvårdsbidraget för akademianställda varierar mellan 0 och 4 000 kronor per år, beroende på arbetsgivare. Luleå tekniska universitet är det enda lärosätet där friskvårdsbidrag saknas helt.

Nya restriktioner kräver lärosätenas flexibilitet

Undervisning Sedan Folkhälsomyndigheten utfärdat nya rekommendationer gick Universitetskanslersämbetet ut med uppmaningar till lärosätena om att glesa ut närvaron på campus för att minska smittspridningen.

Lärosätena lägger över sex miljoner på Almedalen

Samverkan Sveriges universitet och högskolor lägger sammanlagt över sex miljoner på medverkan i Almedalsveckan i år. Mest satsar Uppsala universitet och Chalmers. Linköpings universitet tar en paus samtidigt som förra årets nykomling, Högskolan i Gävle, återvänder efter att ha fått blodad tand.

De forskar för att arbetet ska förbättra folkhälsan

Forskning Vi ska må ännu bättre när vi går hem från jobbet på eftermiddagen, än vad vi gjorde när vi började arbetet på morgonen. Det är vad forskarna har i sikte på Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle.