Lärosätena lägger över sex miljoner på Almedalen

Samverkan Sveriges universitet och högskolor lägger sammanlagt över sex miljoner på medverkan i Almedalsveckan i år. Mest satsar Uppsala universitet och Chalmers. Linköpings universitet tar en paus samtidigt som förra årets nykomling, Högskolan i Gävle, återvänder efter att ha fått blodad tand.

De forskar för att arbetet ska förbättra folkhälsan

Forskning Vi ska må ännu bättre när vi går hem från jobbet på eftermiddagen, än vad vi gjorde när vi började arbetet på morgonen. Det är vad forskarna har i sikte på Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle.

Igor Knez

Professorn f inner terapi i konsten

Porträtt Igor Knez forskar om minnen och banden vi har till platserna vi älskar. Han är konstnär, musiker och professor i psykologi, med färg och rörelse som röd tråd i livet.

Förhandlingsforskaren som hjälper föräldrar och FBI

Porträtt Lars-Johan Åge började forska för att kunna göra bättre affärer. Men snart intresserade han sig för förhandling och forskade fram en bred metod som kan hjälpa både FBI, Säpo och trötta tonårsföräldrar att nå sina mål.

Martin vill lära robotar empati

Porträtt Kan Frankensteins monster och Terminator lära robotar i vården att bli omsorgsfulla mot patienterna? Det är en av många frågor som Martin Salzmann-Erikson, docent vid Högskolan i Gävle, forskar om. Det gäller att ge robotarna omhändertagande egenskaper innan deras intelligens överstiger människans.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har brustit i sin rättstillämpning

Villkor UKÄ riktar stark kritik mot Högskolan i Gävle. Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, hade upphävt en anställning vid lärosätet och tilldelat en annan sökande tjänsten. Men lärosätet följde inte nämndens beslut och har inte heller tillämpat anställningsförordningens bestämmelser.
– Vi gjorde fel, säger Henrik Hägerström, HR-chef vid Högskolan i Gävle.

Särskolans elever utestängda från högskolan

Mångfald Gymnasiesärskolan ger inte behörighet till högskolan. Det är ett stort problem, enligt universitetsadjunkten Tomas Boman. Han har drivit ett projekt för att inkludera personer med utvecklingsstörning.

Lärosäten både bäst och sämst på miljöarbete

Miljö Göteborgs universitet liksom Högskolan i Gävle, Borås respektive Halmstad toppar Naturvårdsverkets rankning över myndigheters miljöledningsarbete. Försvarshögskolan och Kungliga Konsthögskolan ligger i botten av de 188 undersökta myndigheterna.