Stora skillnader mellan lärosätenas friskvårdsbidrag

Arbetsmiljö Friskvårdsbidraget för forskare och universitetslärare varierar mellan 4 000 kronor och 600 kronor per år, beroende på vilken arbetsgivare man har. Vid Luleå tekniska universitet får de anställda inget friskvårdsbidrag alls.

Nya restriktioner kräver lärosätenas flexibilitet

Undervisning Sedan Folkhälsomyndigheten utfärdat nya rekommendationer gick Universitetskanslersämbetet ut med uppmaningar till lärosätena om att glesa ut närvaron på campus för att minska smittspridningen.

Lärosätena lägger över sex miljoner på Almedalen

Samverkan Sveriges universitet och högskolor lägger sammanlagt över sex miljoner på medverkan i Almedalsveckan i år. Mest satsar Uppsala universitet och Chalmers. Linköpings universitet tar en paus samtidigt som förra årets nykomling, Högskolan i Gävle, återvänder efter att ha fått blodad tand.

De forskar för att arbetet ska förbättra folkhälsan

Forskning Vi ska må ännu bättre när vi går hem från jobbet på eftermiddagen, än vad vi gjorde när vi började arbetet på morgonen. Det är vad forskarna har i sikte på Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle.

Igor Knez

Professorn f inner terapi i konsten

Porträtt Igor Knez forskar om minnen och banden vi har till platserna vi älskar. Han är konstnär, musiker och professor i psykologi, med färg och rörelse som röd tråd i livet.

Förhandlingsforskaren som hjälper föräldrar och FBI

Porträtt Lars-Johan Åge började forska för att kunna göra bättre affärer. Men snart intresserade han sig för förhandling och forskade fram en bred metod som kan hjälpa både FBI, Säpo och trötta tonårsföräldrar att nå sina mål.

Martin vill lära robotar empati

Porträtt Kan Frankensteins monster och Terminator lära robotar i vården att bli omsorgsfulla mot patienterna? Det är en av många frågor som Martin Salzmann-Erikson, docent vid Högskolan i Gävle, forskar om. Det gäller att ge robotarna omhändertagande egenskaper innan deras intelligens överstiger människans.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har brustit i sin rättstillämpning

Villkor UKÄ riktar stark kritik mot Högskolan i Gävle. Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, hade upphävt en anställning vid lärosätet och tilldelat en annan sökande tjänsten. Men lärosätet följde inte nämndens beslut och har inte heller tillämpat anställningsförordningens bestämmelser.
– Vi gjorde fel, säger Henrik Hägerström, HR-chef vid Högskolan i Gävle.