Fredrik Hylerstedt, studeranderepresentant i referensgruppen för nytt kvalitetssäkringssystem, Carin Renger, utredare på SKL och Harriet Wallberg, universitetskansler.

Drömmar om kvalitet på UKÄ:s konferens

Kvalitet Transparens. Pedagogisk utbildning. Uppföljning. Det fanns många förslag på hur högskolan ska nå bästa kvalitet under Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, konferens "Vi flyttar fram positionerna!".
– En förutsättning för kvalitetssäkringssystemet är att det engagerar lärarna, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Hotade forskare söker skydd på svenska lärosäten

Akademisk frihet Göteborgs universitet är först i Sverige med att ge fristad till hotade forskare. Det internationella nätverket Scholars at Risk uppmanar nu fler lärosäten att agera för att ge syriska forskare skydd.

DO utreder brister i IT-tillgänglighet

Mångfald Sedan bristande tillgänglighet blev en ny diskrimineringsgrund vid årsskiftet har Diskrimineringsombudsmannen, DO, tagit emot åtta anmälningar mot lärosäten. Ett fall har lett till utredning.

Bild på Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och ordförande i SUHF, i panelen tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, utbildnings- och forskningsminister

”Manliga professorer inkvoterade”

Jämställdhet Det är ett problem att män i praktiken kvoteras in att dominera professurerna, menade utbildnings- och forskningsministern på torsdagens Almedalsseminarium om jämställdhet. För att komma framåt vill Göteborgs universitet få ett uppdrag om jämställdhetsintegrering.

Unescoprofessor Ulla Carlsson.

I det fria ordets tjänst

Porträtt Sveriges och världens första Unescoprofessor i yttrandefrihet och medieutveckling heter Ulla Carlsson och är uppvuxen i en liten by utanför Ulricehamn. Från arbetsrummet på Göteborgs universitet bevakar hon några av mänsklighetens stora frågor.

Lärosäten både bäst och sämst på miljöarbete

Miljö Göteborgs universitet liksom Högskolan i Gävle, Borås respektive Halmstad toppar Naturvårdsverkets rankning över myndigheters miljöledningsarbete. Försvarshögskolan och Kungliga Konsthögskolan ligger i botten av de 188 undersökta myndigheterna.

Universitetsvärlden alltmer internationell

Student Trenden mot globalisering och ökad internationalisering fortsätter inom hela universitetsvärlden. Däremot sprider sig skepsisen mot moocar. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Göteborgs universitet.

Universiteten stora förlorare i vårbudgeten

Politik Fler platser och mer pengar till högskolorna, medan universiteten i större städer förlorar. Regeringens vårändringsbudget markerar, med få undantag, en omfördelningspolitisk helomvändning, från stora breda lärosäten till mindre.