Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

UKÄ fördömer GU:s agerande kring 95 olagliga anställningar

Etik Universitetskanslersämbetet riktar stark kritik mot Göteborgs universitet för hanteringen av ett stort antal anställningsärenden.
– Vi är självkritiska till det som hänt. Men beslutet rör hela sektorn så jag skulle välkomna att UKÄ granskar hela akademin, säger GU:s rektor Pam Fredman.


Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

Göteborgs universitet utlyser tjänster med noll procent av heltid

Villkor Göteborgs universitet har börjat utlysa tjänster som omfattar noll procent av heltid. Saco-S har markerat att anställningsformen är oacceptabel.
– Det hela är mycket märkligt, säger Catrine Folcker, ordförande för Saco-S vid Göteborgs universitet.


Svenska högskolekurser i syriska flyktingläger

Utland Under hösten kan syriska studenter i två olika flyktingläger läsa programmering på distans tack vare ett samarbete med Göteborgs universitet. Till årsskiftet planeras även en kurs i globala studier.


Doktorander vid Göteborgs universitet får för låg lön

Artiklar Marie Curie-doktorander vid Göteborgs universitet har löner under doktorandtrappans nivåer. Ett brott mot kollektivavtalet, menar SULF som nu bett samtliga föreningar att undersöka villkoren vid sina lärosäten.Arbetsmiljöverket överväger åtgärder mot Göteborgsfakultet

Etik Den göteborgsprefekt som anmälts till JK åtalas för grundlagsbrott och meddelar samtidigt att hon avgår som prefekt. En arbetsmiljöutredning som redovisas i förundersökningen avslöjar långvariga motsättningar på Humanistiska fakulteten. Nu överväger Arbetsmiljöverket åtgärder mot arbetsmiljön på fakulteten.