Svårt för lärosätena att upphandla goda villkor

Villkor Kravet på goda arbetsvillkor vid större upphandlingar ses i grunden som positivt av flera lärosäten. Men reglerna anses också vara svåra att tillämpa, enligt en undersökning från Statskontoret.

No oversight of threats at higher education institutions

Work environment An Universitetsläraren investigation shows that higher education institutions gather information about hate, threats and violence towards employees in very different ways. Some have no system at all to provide a central overview of the situation. As a result, it is not possible to provide a national picture of trends.

Överblick av hot vid lärosätena saknas

Arbetsmiljö Lärosätena samlar information om hat, hot och våld mot anställda på väldigt olika sätt. Vissa saknar helt system för central överblick över situationen. Därför är det inte heller möjligt att ge en nationell bild över utvecklingen. Det visar Universitetslärarens granskning.

Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

It-chefen om mejlhaveriet:
”Måste lära av hela förloppet”

Arbetsmiljö Ännu är det för tidigt att kunna peka på vem bär ansvar för vilken del av händelsekedjan som ledde fram till att e-posten havererade på Göteborgs universitet. Det menar it-chefen Sören Ehrnberg, som välkomnar en fortsatt utredning.

Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet

Utgånget serviceavtal bakom mejlhaveriet på GU

Arbetsmiljö Brist på säkerhetskopiering och ett utgånget serviceavtal. Det är två av en lång rad olyckliga omständigheter som ledde fram till att mejlen för hälften av personalen vid Göteborgs universitet kunde slås ut under flera veckor hösten 2020. En färsk rapport från internrevisionen reder ut händelseförloppet.